Przelicznik - stosunek jednostki zdefiniowanej do jednostki odniesienia