Samochód firmowy

Samochó firmowy to samochód używany do celów działalności gospodarczej, wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy. Zobacz: Zakup środków trwałych

Szczególnym przypadkiem samochodu firmowego nie będącego środkiem trwałym w firmie jest samochód w leasingu operacyjnym. Zobacz: Samochód w leasingu

Ważne aby księgując zakup pojazdu firmowego poprawnie zaklasyfikować wydatek do zakupu samochodu osobowego bądź samochodu ciężarowego.

Od tego wyboru zależeć będzie jaka część wydatków będzie stanowić koszt dla przedsiębiorcy. W przypadku samochodów ciężarowych nie ma żadnych ograniczeń kosztowych, pojawiają się one przy samochodach osobowych.

Ograniczenia przy samochodach osobowych

W przypadku wystąpienia któregoś z poniższych ograniczeń podatkowych program automatycznie go uwzględnia  i poprawnie księguje

  • przy nabyciu samochodu osobowego podatnik ma prawo odliczyć kwotę podatku naliczonego stanowiącą 60% kwoty podatku określonej na fakturze- nie więcej jednak niż 6000zł (art.86 ust.3 ustawy o Vat). Nieodliczona kwota zwiększy wartość początkową pojazdu
  • amortyzacja samochodów osobowych w części, w której cena ich nabycia przekracza równowartość 20 000 euro wg kursu NBP z dnia przekazania samochodu do używania nie jest kosztem (art.23ust.1 pkt.4 ustawy PDOF)
  • nie można odliczać Vatu od  paliwa do samochodów osobowych. Księgując taki zakup należy wybrać odpowiedni pojazd aby program mógł prawidłowo zaewidencjonować koszt

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Jak wykonać przelew do ZUS po utworzeniu jednego konta
Od nowego roku zaczną obowiązywać zmiany w sposobie opłacania składek ZUS. Zmiany dotyczą wprowadzenia indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS). Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak od nowego roku prawidłowo wykonywać przelew do ZUS!
Czytaj dalej
Terminy wdrożenia JPK
Prowadząc jednoosobową działalność, jestem zobligowana do generowania JPK. Jakie terminy wdrożenia JPK mnie obowiązują?
Czytaj dalej
Jedno konto w ZUS - jakie zmiany nadchodzą?
Wraz z nowym rokiem, przedsiębiorców czekają duże zmiany w sposobie opłaca składek ZUS. Od stycznia zamiast trzech przelewów będzie dokonywany jeden - na jedno konto w ZUS. Jak będą rozliczane składki? Na jaki nr konta dokonywać wpłat? Sprawdź!
Czytaj dalej