Samochód firmowy

Samochó firmowy to samochód używany do celów działalności gospodarczej, wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy. Zobacz: Zakup środków trwałych

Szczególnym przypadkiem samochodu firmowego nie będącego środkiem trwałym w firmie jest samochód w leasingu operacyjnym. Zobacz: Samochód w leasingu

Ważne aby księgując zakup pojazdu firmowego poprawnie zaklasyfikować wydatek do zakupu samochodu osobowego bądź samochodu ciężarowego.

Od tego wyboru zależeć będzie jaka część wydatków będzie stanowić koszt dla przedsiębiorcy. W przypadku samochodów ciężarowych nie ma żadnych ograniczeń kosztowych, pojawiają się one przy samochodach osobowych.

Ograniczenia przy samochodach osobowych

W przypadku wystąpienia któregoś z poniższych ograniczeń podatkowych program automatycznie go uwzględnia  i poprawnie księguje