Ustawienia - podatek dochodowy - różnice kursowe

  • Zaznaczenie opcji uruchamia mechanizm automatycznego wyliczania różnic kursowych w zakładce Start >> Różnice kursowe. Przy rozliczaniu przychodów i wydatków pojawi się dodatkowo konieczność określenia rodzaju rachunku bankowego powiązanego z płatnością (walutowy czy w PLN).