Ustawienia - Podatek dochodowy - Strata do odliczenia

  • Należy wpisać kwotę straty do odliczenia. Istnieje limit jednorazowego odliczenia straty. W jednym roku odliczyć można maksymalnie do 50% straty z lat ubiegłych. Jeżeli przez kilka lat (nie dalej niż 5 lat) były generowane straty, które nie były wcześniej odliczane to należy je zsumować uwzględniając 50% limit odliczenia. Więcej na temat odliczenia straty: Odliczenie straty z lat ubiegłych