Ustawienia - Podatek dochodowy - Urząd skarbowy

  • W przypadku osób fizycznych (jednoosobowa działalność gospodarcza, poszczególni wspólnicy spółki cywilnej, jawnej) właściwym urzędem do rozliczeń z tytułu PIT jest urząd skarbowy zgodny z miejscem zamieszkania podatnika.
  • Dla osób innych niż osoby fizyczne, np. spółek cywilnych, jawnych lub spółek z o.o. właściwym urzędem do rozliczeń z tytułu PIT-4, PIT-8AR jest urząd skarbowy zgodny z adresem siedziby firmy.