Ustawienia - Podatek VAT - Podatnik VAT zarejestrowany w UE (VAT-UE)

  • podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia usług (import usług) lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).
  • podatnik posiadający NIP poprzedzony prefiksem kraju (tzw. NIP unijny).