Ustawienia - Podatek VAT - Urząd skarbowy

  • W przypadku osób fizycznych (jednoosobowa działalność gospodarcza) właściwym urzędem do rozliczeń z tytułu VAT jest urząd skarbowy zgodny z miejscem zamieszkania podatnika.
  • Dla osób innych niż osoby fizyczne, np. spółek cywilnych, jawnych lub spółek z o.o. właściwym urzędem do rozliczeń z tytułu VAT jest urząd skarbowy zgodny z adresem siedziby firmy.