Ustawienia - Użytkownicy - Uprawnienia - Przedsiębiorca zarządzany biurem - mini - pracownik

Pracownik
  • Może dodawać użytkowników, którzy będą zależni od szefa biura.