Ustawienia - Użytkownicy - Uprawnienia - Przedsiębiorca zarządzany biurem - mini - pracownik i przedsiębiorca

Przedsiębiorca Pracownik
  • Może dodawać użytkowników, którzy będą zależni od szefa biura.
  • Użytkownik zależny od szefa biura.
  • Uprawnienia nadaje im szef biura.