Wystawianie dokumentów sprzedaży

Dokumenty dotyczące sprzedaży użytkownik wystawia w panelu Sprzedaż w zakładce dotyczącej dokumentu, który chce wystawić.

Możliwe do wystawienia dokumenty sprzedaży


Dla podatników, którzy wybrali ryczałt ewidencjonowany

Przy wystawianiu dokumentów sprzedaży należy zaznaczyć odpowiednią stawkę, na podstawie której program obliczy kwotę ryczałtu.  Stawki ryczałtu wynoszą 20%, 17%, 8,5%, 5,5% oraz 3% i zależą od rodzaju sprzedaży.


Zobacz: Faktury Vat, Faktury marża, Zamówienia, Faktury zaliczkowe, Korekty, Faktury automatyczne, Duplikaty faktur, Zagraniczne fakturysprzedaży