Zarządzanie etykietami

rys.1

Narzędzie to daje możliwość wyróżniania interesujących użytkownika wierszy poprzez przyporządkowywanie do nich etykiet.

Klikając na ikonkę  pojawia się okno dialogowe Dodawanie nowej etykiety (rys.2). Należy wpisać nazwę Etykiety, wybrać jej kolor klikając na któryś z palety kolorów. Następnie zaznaczyć miejsce gdzie etykieta ma się pojawiać.

rys.2

Dodane w ten sposób etykiety będą pojawiać się po najechaniu myszką na ikonkę Zarządzanie etykietami (rys.3)

rys.3

Aby przyporządkować etykietę do odpowiedniego wiersza należy go zaznaczyć i wybrać dodaną uprzednio etykietę.W tabeli etykieta będzie pojawiała sie w przedostatniej kolumnie wiersza (rys.4).

rys.4

Zapisane etykiety można modyfikować i usuwać (rys.5)

rys.5