API - interfejs dla programistów (nieaktualne)

Uwaga! Zalecamy korzystać z nowego API, którego dokumentacja znajduje się pod adresem https://doc.wfirma.pl.
Stare API nie jest już rozwijane od kilku lat i w przyszłości zostanie wyłączone.

Serwis wfirma.pl udostępnia swoje możliwości dla zewnętrznych programów, umożliwiając:

 • wystawienia faktury VAT (lub proforma) i automatyczne dodanie kontrahenta
 • możliwość wybrania serii faktur
 • pobranie gotowej faktury VAT (oryginał, kopia lub obie strony, druczek przelewu, duplikat faktury)
 • wysłanie gotowej faktury na email
 • wysłanie wiadomości systemowej
 • automatyczne zalogowanie na konto

Komunikacja odbywa się za pośrednictwem XML (SOAP) z kodowaniem znaków w utf-8.

Każda metoda sprawdza ważność sesji przed wywołaniem, jeżeli otrzymają Państwo odpowiedź ERR_SESSION oznacza to że sesja wygasła lub id sesji ($sid) jest nieprawidłowy.

Ogólne uwagi dotyczące formatu danych

 • pola z cenami, rabatami z formatem oznaczonym jako NUMERIC(X,Y) mogą zawierać kropkę lub przecinek jako oznaczenie miejsca dziesiętnego

Obsługiwane metody API

login($username, $password)

Funkcja login() umożliwia uzyskanie identyfikatora sesji $sid umożliwiającego wywołanie pozostałych metod serwisu. Logowanie jest możliwe tylko na główne konto na wfirma.pl

Możliwe odpowiedzi:

 • $r['status'] == 'OK' - logowanie do serwisu przebiegło prawidłowo, $r['response'] zawiera przydzielony identyfikator sesji
 • $r['status'] == 'ERR_LOGIN' - w od komunikatu w $r['response'] oznacza błędne dane logowania
 • $r['status'] == 'ERR_PACKAGE' - używanie API wfirma.pl wymaga posiadania konta Premium (Faktura Premium lub Księgowość premium, może być to też bezpłatny okres testowy, patrz Cennik)

Przykład (PHP):
$C = new SoapClient(null, array(
  'uri' => "http://api.wfirma.pl/",
  'location' => "http://api.wfirma.pl",
  'trace' => 1,
));

$r = $C->login('TWOJ_LOGIN','TWOJE_HASLO');
if ($r['status'] == 'OK') {
  $sid = $r['response'];
  // tutaj wywołanie innych metod ...
} else {
  echo "Wystąpił błąd: {$r['status']}: {$r['response']}";
}

addInvoice($sid, $invoiceHeader, $contactorDetails, $invoiceContents)

Metoda ta możliwia wystawienie faktury VAT lub faktury pro forma. Mozliwe odpowiedzi:
 • $r['status'] == 'OK' - faktura została wystawiona, $r['response'] zawiera id faktury
 • $r['status'] == 'ERR_VALIDATION' - pola faktury zawierają błędy
  $r['response']['invoice'] - zawiera opis błędnych danych nagłówka faktury,
  $r['response']['invoiceContent'] zawiera informacje o błędnych pozycjach w fakturze,
  $r['response']['contractorDetail'] zawiera informacje o błędnych danych kontrahenta.

Przykładowe parametry i ich opis (PHP)
// nagłówek faktury
$invoiceHeader = array( 
  
  'date' => '2009-01-01',       // data wystawienia, 
                    // format (YYYY-MM-DD)

  'disposaldate' => '2009-01-01',   // data sprzedaży, 
                    // format (YYYY-MM-DD)

  'paymentdate' => '2009-01-15',   // termin płatności, 
                    // format (YYYY-MM-DD)
  
  'paymentmethod' => 'transfer',   // metoda płatności
                    // możliwe wartości to 
                    // cash, transfer i compensation
  
  'paid' => 0,            // opcjonalna flaga 0/1 
                    // czy faktura została
                    // opłacona w całości, 
                    // 0 jest wartością domyślną
                    
  'description' => 'Tutaj moje uwagi',// opcjonalne uwagi na fakturze, 
                    // (max.320 znaków)
  
  'auto_send' => '0',         // opcjonalna flaga 0/1 
                    // czy wysłać fakturę na
                    // adres email kontrahenta, 
                    // domyślna wartość to 0
  
  'lump' => 'rate20',         // opcjonalna stawka ryczałtu 
                    // dla korzystających 
                    // z pakietu Księgowości, 
                    // możliwe wartości to: rate 20
                    // rate17, rate8_5, rate5_5, rate3, 
                    // domyślna wartość, 
                    // jeżeli nie zostanie
                    // podana, to rate20
                    
  'tax_evaluation_method' => 'netto', // określenie metody naliczania 
                    // cen na fakturze, 
                    // ceny w pozycjach faktury 
                    // pozycji podawane
                    // netto lub brutto, 
                    // domyślna wartość to netto
                    
  'series' => 'domyślna', // opcjonalna nazwa serii faktur
               // w wybranym typie faktury (normal, proforma)
                    
  'type' => 'normal',  // opcjonalnie typ dokumentu, możliwe wartości:
             // normal - faktura VAT (wartość domyślna)
             // proforma - faktura proforma
             // bill - rachunek
                    
  'currency' => 'PLN',        // opcjonalnie waluta faktury, 
                    // możliwe wartości:
                    // 'PLN' => 'złoty polski',
                    // 'EUR' => 'euro',
                    // 'USD' => 'dolar amerykański',
                    // 'GBP' => 'funt szterling',
                    // 'CHF' => 'frank szwajcarski',
                    // 'UAH' => 'hrywna (Ukraina)',
                    // 'CZK' => 'korona czeska',
                    // 'DKK' => 'korona duńska',
                    // 'EEK' => 'korona estońska',
                    // 'ISK' => 'korona islandzka',
                    // 'NOK' => 'korona norweska',
                    // 'SEK' => 'korona szwedzka',
                    // 'HRK' => 'kuna chorwacka',
                    // 'RON' => 'lej rumuński',
                    // 'BGN' => 'lew bułgarski',
                    // 'TRY' => 'lira turecka',
                    // 'LTL' => 'lit litewski',
                    // 'LVL' => 'łat łotewski',
                    // 'RUB' => 'rubel rosyjski'

  'language' => 'pl',         // opcjonalnie język faktury, 
                    // możliwe wartości:
                    // 'pl' => 'polski',
                    // 'en' => 'pol-ang',
                    // 'de' => 'pol-niem',
                    // 'es' => 'pol-hisz',
                    // 'no' => 'pol-norw',
                    
  'account' => 'konto firmowe',  // opcjonalnie 
                  // wybór konta bankowego 
                  // wg nazwy konta
                  // konto musi być dodane
                  // w ustawieniach firmy
                  
  'schema' => 'normal',  // opcjonalnie 
              // wybór schematu księgowego
              // możliwe wartości
              // 'normal' - zwykły (wartość domyślna)
              // 'fracht' - usługi transportowe i budowlane
              // 'small_taxpayer' - Faktura Małego Podatnika
              // 'assessor' - Faktura za opinię biegłego 

  'schema_bill' => 0,   // opcjonalnie 
              // flaga 0/1 - faktura do paragonu
              
  'template' => '3',  // opcjonalnie 
              // wybór szablonu wydruku
              // jeżeli wartość nie jest podana 
              // jest brana z ustawień konta
              // możliwe wartości:
              // 3 - Elegancki
              // 1 - Prosty
              // 4 - Gradient
              // 5 - Gradient II
              // 6 - Old school
              // 7 - Elegancki - mikro faktura
              // 9 - Elegancki - druk przelewu
);

// dane nabywcy
$contractorDetails = array( 
  'name' => 'Jan Kowalski',     // nazwa pełna kontrahenta

  'tax_id_type' => 'nip',      // nip, vat, pesel, regon, custom, none

  'nip' => '1871698429',       // NIP kontrahenta, bez spacji i kresek
  
  'street' => 'Kwiatowa 5',     // Ulica, nr domu i lokalu

  'zip' => '59-413',         // kod pocztowy

  'city' => 'Wrocław',        // miejscowość

  'country' => 'PL',         // opcjonalnie kod państwa

  'email' => 'jan@kowalski-test.com',// opcjonalnie adres email
  
  'add' => 1             // flaga 0/1 czy dopisać kontrahenta do katalogu
                    // (dopasowanie po NIP, jeśli taki kontrahent
                    // już jest to nie zostanie 
                    // dodany ani zaktualizowany) 
);

// pozycje towarów i usług na fakturze
$invoiceContents = array(
  array(    
    'name' => 'Mysz komputerowa', // nazwa towaru, max. 1024 znaki
    
    'price' => '35,12',      // cenna netto lub brutto w zależności 
                    // od ustawienia tax_evaluation_method w
                    // invoiceHeader, format NUMERIC(15,2)
                     
    'unit' => 'szt.',       // jednostka, max 64 znaki
   
    'count' => '1',        // ilość towaru lub usługi, format NUMERIC(15,4) 
                    // max. 15 cyfr i dwie cyfry po przecniku
                    
    'vatcode' => '23',       // opcjonalnie stawka VAT, 
                    // możliwe wartości to
                    // 23, 8, 5, 0, WDT, EXP, NP, ZW 
                    // domyślna wartość: 23
                  
    'classification' => '',    // opcjonalnie kod PKWiU dla obniżonych 
                    // stawek VAT
                    
    'discount' => '25,00'     // opcjonalnie rabat w pozycji faktury, 
                    // format NUMERIC(2,2)
  ) 
);

Przykład (PHP):

// zmienne $sid, $invoiceHeader i $contractorDetails i $invoiceContents z poprzednich przykładów

// wystawienie faktury
$r = $C->addInvoice($sid, $invoiceHeader, $contractorDetails, $invoiceContents);

if ($r['status']=='OK') {
  $invoice_id = $r['response'];
  $id_faktury = $r['object_id']; 
  // id faktury mozna wykorzystac np do wysyłania 
  // faktury na email lub pobrania PDF z fakturą
  // (patrz metody sendInvoice() i downloadInvoice())
} else {
  // coś poszło nie tak
  print_r($r['status']);
  print_r($r['response']);
}  

downloadInvoice($sid, $invoice_id, $email, $options)

Funkcja służąca wygenerowania linku do pobrania wystawionej wcześniej faktury. Link po wygenerowaniu działa przez 10 minut!

Przykład i opis parametrów (PHP)
// $sid - id sesji zwrócony przez metodę login()
// $invoice_id - ID faktury zwrócony przez metodę addInvoice();

// dodatkowe ustawienia (opcjonalne)
$options = array(
  'page' => 'invoice',      // którą stronę faktury załączyć, możliwe wartości to:
                  // invoice - oryginał
                  // invoicecopy - kopia
                  // all - wszystkie, wartość domyślna
                  
  'leaflet' => 0,         // flaga 0/1 czy dołączyć druczek przelewu
                  // działa tylko dla metody płatności przelew, 
                  // domyślnie 0
  
  'duplicate' => 0,        // flaga 0/1 czy nadrukować słowo duplikat 
                  // z aktualną datą, 
                  // domyślnie 0
);


// generujemy plik PDF z wydrukiem
$response = $C->downloadInvoice($sid, $invoice_id, $options);

if ($response['status'] == 'OK') {
  // w odpowiedzi przychodzi URL do pliku PDF, URL jest ważny przez 10 minut
  $url_pliku_pdf = $response['response'];
} else {
  // coś poszło nie tak
  switch ($response['status']) {
    case 'ERR':
      echo "Nieprawidłowwy ID faktury";
      break;
    case 'FATAL_ERROR':
      echo "Błąd usługi - skontaktuj się z administratorem";
      break;
  }
}

logout($sid)

Funkcja logout() kończy sesję API i uniemożliwia wykonanie kolejnych metod z użyciem wcześniej pobranego identyfikatora sesji - $sid.

Przykład (PHP):
$C->logout($sid);

sendInvoice($sid, $invoice_id, $email, $options)

Funkcja służąca do wysyłania faktury na email, adres email nie jest zapisywany w danych kontrahenta.

Przykład PHP i opis parametrów
// $sid - id sesji zwrócony przez metodę login()
// $invoice_id - ID faktury zwrócony przez metodę addInvoice();

// dodatkowe ustawienia (opcjonalne)
$options = array(
  'subject' => 'Wystawiono fakturę', 
                  // Temat wiadomości email, domyślnie 'Faktura od NAZWA_FIRMY'
  
  'page' => 'invoice',      // którą stronę faktury załączyć, możliwe wartości to:
                  // invoice - oryginał
                  // invoicecopy - kopia
                  // all - wszystkie, wartość domyślna
                  
  'leaflet' => 0,         // flaga 0/1 czy dołączyć druczek przelewu
                  // działa tylko dla metody płatności przelew, 
                  // domyślnie 0
  
  'duplicate' => 0,        // flaga 0/1 czy nadrukować słowo duplikat 
                  // z aktualną datą, 
                  // domyślnie 0
                  
  'cc' => '',           // opcjonalnie adres email DW
  'bcc' => '',          // opcjonalnie adres email UDW
  
  'body' => 'Przesyłam fakturę. Pozdrowienia'
                  // treść wiadomości email, jeśli nie będzie wpisana to 
                  // zostanie użyta treść zdefiniowana w ustawieniach firmy
);

$response = $C->sendInvoice($sid, $invoice_id, 'spam@mediait.pl', $options);

switch ($response['response']) {
  case 'OK':      // faktura wysłana
    break;
  case 'ERR':     // nie ma takiej faktury, sprawdź $invoice_id
    break;
  case 'FATAL_ERROR': // coś poszło nie tak - skontaktuj się z nami
    break;
}

getLoginToken($sid)

Funkcja getLoginToken() pozwala na pobranie tokena umożliwiającego bezpieczne, automatyczne zalogowanie się do serwisu wfirma.pl. Po zalogowaniu token jest natychmiast unieważniany.

Przykład (PHP):
$r = $C->getLoginToken($sid);
$token = $r['response'];
header('Location: https://wfirma.pl/users/login/'.$token);
exit();

Istnieje możliwość wybrania miejsca przekierowania po zalogowaniu poprzez podanie w adresie dodatkowego parametru:

 • https://wfirma.pl/users/login/$token/invoices - po zalogowaniu użytkownik jest przekierowany do zakładki Sprzedaż / Faktury VAT
 • https://wfirma.pl/users/login/$token - domyślne przekierowanie do zakładki Biuro
Uwaga! Zalecamy korzystać z nowego API, którego dokumentacja znajduje się pod adresem https://doc.wfirma.pl.
Stare API nie jest już rozwijane od kilku lat i w przyszłości zostanie wyłączone.

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Konferencja Business Process Management już 28 września w Warszawie
Sprawnie działająca firma to właściwe zarządzanie i monitorowanie zachodzących w niej operacji. Na konferencji Business Process Management, dowiesz się jak właściwe modelować procesy biznesowe. Zapraszamy na wydarzenie już 28 września w Warszawie.
Czytaj dalej
Data Center Trends odbędzie się 28 września w Wraszawie
Aby firma funkcjonowała właściwie należy szczególnie dbać o bezpieczeństwo danych oraz stabilność systemów. Dowiedz się, jak to robić na konferencji Data Center Trends, która odbędzie się 28 września w Warszawie.
Czytaj dalej
Targi Outsourcing Expo już 21 września w Warszawie
Prowadzisz małą lub średnią firmę? Chcesz wiedzieć, w jaki sposób wprowadzać do niej nowoczesne rozwiązania, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów? Przyjdź na Targi Outsourcing Expo już 21 września w Warszawie i posłuchaj ekspertów.
Czytaj dalej