Ewidencja środków trwałych

Prowadź firmę gdziekolwiek jesteś i rozliczaj prawidłowo poniesione koszty. Dzięki niezbędnym funkcjom dostępnym w systemie, możesz prowadzić ewidencję środków trwałych oraz amortyzować je w czasie.

Najważniejsze funkcje w ewidencji środków trwałych

Wprowadzaj środki trwałe oraz WNiP i korzystaj z usprawnień, dzięki którym rozliczanie kosztów będzie proste i szybkie.

Monitorowanie stanów magazynowych

Kartoteka środków trwałych

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz wykorzystuje w swojej działalności środki trwałe, jest zobowiązany do prowadzenia ich ewidencji.

Monitorowanie stanów magazynowych

W systemie wFirma.pl masz możliwość kompleksowego zarządzania środkami trwałymi - możesz je dodawać, modyfikować, sprzedawać oraz dokonywać ich likwidacji.

Środki trwałe i WNiP

Monitorowanie stanów magazynowych

Zakup środków trwałych

W prosty sposób zaksięgujesz zakup środka trwałego. Po wybraniu jego kategorii (KŚT) system automatycznie wybierze odpowiednią stawkę amortyzacji, a następnie wygeneruje dokument OT potwierdzający przyjęcie środka trwałego do ewidencji.

Monitorowanie stanów magazynowych

Zakup WNiP

W systemie możesz prowadzić także ewidencję wartości niematerialnych i prawnych - WNiP. Podobnie jak w przypadku wprowadzaniu środków trwałych, system w sposób automatyczny dokona zaksięgowania WNiP do ewidencji oraz wygeneruje dokument OT.

Automatyczne księgowanie odpisów amortyzacyjnych

Po wprowadzeniu do systemu wartości początkowej środka trwałego, wybranej metody oraz stawki amortyzacji, system automatycznie wygeneruje plan amortyzacji.

Monitorowanie stanów magazynowych

Dodanie składników majątku do ewidencji środków trwałych spowoduje, że system sam naliczy wysokość odpisów amortyzacyjnych, a następnie zaksięguje je w odpowiedniej kolumnie KPiR.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Monitorowanie stanów magazynowych

Ulepszenie środków trwałych

Prowadząc działalność możesz ulepszać środki trwałe firmy. Wydatki związane z ulepszeniem trafiają do rejestru zakupu VAT, a także zwiększają jego wartość początkową, powodując tym samym automatyczną zmianę wartości odpisów amortyzacyjnych w KPiR.

Monitorowanie stanów magazynowych

Środek trwały w budowie

W przypadku składnika majątku, który nie spełnia warunków, aby być uznanym za środek trwały, system umożliwia bieżące odliczanie podatku VAT od wydatków poniesionych na jego budowę. Po zakończeniu inwestycji możesz zsumować wszystkie wydatki składające się na wartość początkową środka trwałego, a następnie wprowadzić go do ewidencji.

Monitorowanie stanów magazynowych

Rozliczenie sprzedaży środka trwałego

W sytuacji zbycia środka trwałego masz możliwość szybkiego rozliczenia jego sprzedaży. Aby tego dokonać, wystarczy wygenerować fakturę sprzedaży, na podstawie której system automatycznie wygeneruje dokument potwierdzający jego likwidację i ujmie w kosztach podatkowych niezamortyzowaną część środka trwałego.

Monitorowanie stanów magazynowych

Automatyczne generowanie dokumentów OT i LT

Dzięki dostępnym opcjom możesz dodawać środki trwałe oraz dokonywać ich likwidacji. W zależności od wyboru jednej z opcji, system automatycznie wygeneruje odpowiednie dla nich dokumenty - OT, stanowiący potwierdzenie wprowadzenia środka trwałego lub LT, czyli protokół jego likwidacji.

  • Wygoda pracy

    Wygodę pracy

  • Mobilność

    Mobilność

  • Bezpieczeństwo

    Bezpieczeństwo

Bezpieczne aktualizacje systemu

Bezpłatnych aktualizacji systemu

Rozwijamy serwis poprzez regularne aktualizacje zgodne z obowiązującym stanem prawnym i potrzebami naszych klientów.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwa informacji

Dane przechowujemy w profesjonalnych serwerowniach spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Ochrona danych osobowych

Ochrony danych osobowych

Dostosowaliśmy zasady działania systemu do wymogów stawianych w ustawie o ochronie danych osobowych.