Generator umów

Wygodny sposób tworzenia umów dla pracowników, zleceniobiorców oraz wykonawców dzieła.
Możesz dodać własny szablon dokumentu oraz edytować i aneksować wprowadzone umowy.

Obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych

Obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych
Zgodnie z prawem sporządzisz umowy o pracę, zlecenie oraz o dzieło. W jednym miejscu wygenerujesz umowę i rozliczysz na jej podstawie wynagrodzenia.
Obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych

Tworzenie umów

Tworzenie umów
Umowa o pracę
System pozwala na utworzenie umowy o pracę na okres próbny, czas określony, czas nieokreślony oraz na zastępstwo. Generując umowę można przypisać odpowiednią wysokość stawki podatku dochodowego lub oznaczyć ulgę PIT dla młodych, a także określić parametry dotyczące ubezpieczeń w ZUS.

Umowa zlecenie
Tworząc umowę zlecenie należy określić daty rozpoczęcia oraz zakończenia umowy oraz wynagrodzenie - przy zawieraniu tego typu umów zleceniodawca musi pamiętać, że obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców.

Umowa o dzieło
Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną często nazywaną umową rezultatu. Dodając umowę wprowadza się podstawowe parametry umowy, takie jak: data rozpoczęcia oraz zakończenia umowy, kwota wynagrodzenia.
Tworzenie umów

Wprowadzanie zmian w umowach

Wprowadzanie zmian w umowach
Edytowanie
Umowy dodawane w systemie wFirma mają swój stały szablon. Użytkownik może dodać także własne szablony. Utworzoną już umowę można także edytować w celu wprowadzenia lub usunięcia dodatkowych zapisów przed jej wydrukowaniem.

Modyfikowanie
Jeśli parametry w umowie zostały określone niepoprawnie można ją modyfikować. Gdy wprowadzone zmiany dotyczą sposobu rozliczania umowy to samo wprowadzenie modyfikacji w umowie nie spowoduje zmian we wcześniej wygenerowanych listach płac, rachunkach do umów cywilnoprawnych czy pozostałych rozliczeniach. Dopiero po modyfikacji wszystkich tych dokumentów możliwe jest wygenerowanie deklaracji rozliczeniowych z nowymi danymi.

Aneksy do umów
W systemie można stworzyć aneks do umowy o pracę, który jest dokumentem zmieniającym warunki umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Po zapisaniu zmian można wydrukować wygenerowany aneks. Istnieje możliwość dodania aneksu do istniejącej umowy zlecenie. Podczas generowania rachunku do umowy z aneksem z podstawiać będą się dane, które zostały zmienione poprzez aneks.
Wprowadzanie zmian w umowach

Zakończenie umów

Zakończenie umów
W systemie można dodać zakończenie umowy, zarówno o pracę, jak i zlecenie. Generując zakończenie umowy o pracę należy wybrać podstawę rozwiązania lub wypowiedzenia umowy. Wybrana podstawa rozwiązania umowy jest automatycznie wykazywana w świadectwie pracy.

W przypadku umowy zlecenie, jeżeli przedsiębiorca chce rozwiązać umowę wcześniej niż przewidziano w pierwotnych zapisach, wówczas może utworzyć w systemie zakończenie umowy zlecenie.
Zakończenie umów

Dodatkowe funkcje

Masowe generowanie umów

Można dodać umowy dla wielu pracowników jednocześnie. Dla każdego z nich otworzy się okno z możliwością wyboru rodzaju umowy i wprowadzenia jej parametrów.

Rozliczanie kontraktu menedżerskiego

Kontrakt menedżerski zaliczany jest do umów o świadczenie usług i uznaje się go za umowę o zarządzanie właściwą dla osób kierujących zakładem pracy. W systemie można utworzyć i rozliczyć kontrakt menedżerski.

Pracownik młodociany

Pracownik młodociany, w zależności od tego na jakim etapie edukacji jest oraz ile ma lat, może zostać zatrudniony na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego lub na podstawie umowy o naukę zawodu. W systemie wFirma jest możliwość rozliczania wynagrodzenia takiego pracownika.

Co zyskujesz z wFirmą?

Wygodę pracy

Wszystkie dane firmowe masz w jednym miejscu, dostępne 24/7. Rozbudowane narzędzia w systemie ułatwią prowadzenie firmy.

Mobilność

Twoja firma tam, gdzie Ty. Możesz pracować na dowolnym urządzeniu posiadającym internet i w każdym miejscu.

Zgodność

Zapewniamy bezpieczeństwo informacji. System jest dostosowany do aktualnych przepisów prawa oraz spełnia wymogi RODO.

Aktualizacje

Rozwijamy serwis poprzez regularne i bezpłatne aktualizacje. Dodajemy nowe funkcje przydatne przy prowadzeniu biznesu.

Wsparcie

Korzystaj z panelu pomocy i forum użytkowników. Masz dostęp do wsparcia ekspertów księgowych, podatkowych i prawnych.

Finansowanie firmy

Platforma pozwala na stałe finansowanie sprzedaży na podstawie wystawionych faktur oraz wspieranie płatności własnych klientów.

Wsparcie, gdy tego potrzebujesz Wsparcie, gdy tego potrzebujesz

Wsparcie, gdy tego potrzebujesz

Na łamach Poradnika Przedsiębiorcy piszemy dla 4 milionów użytkowników miesięcznie

Zajrzyj do Poradnika
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Dyrektor Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz