Ewidencja czasu pracy

Wyliczanie godzin pracy i nadgodzin dla zatrudnionych pracowników. Funkcjonalne kalendarze pozwalają na definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy zatrudnionych osób.

Łatwe rejestrowanie czasu pracy

Łatwe rejestrowanie  czasu pracy
System pozwala na weryfikację przepracowanych przez pracownika godzin. Możliwe jest dodawanie wszelkich nieobecności związanych z urlopami lub zwolnieniami chorobowymi. System posiada funkcję importu zwolnień lekarskich z PUE ZUS.
Łatwe rejestrowanie  czasu pracy

Prowadzenie ewidencji czasu pracy online

Prowadzenie ewidencji czasu pracy online
Ewidencja czasu pracy to podstawa do rozliczenia godzin pracy. Dane wprowadzone do ewidencji mają wpływ na wynagrodzenia oraz inne świadczenia związane z pracą. Pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji nawet w przypadku zatrudniania tylko jednego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. System wFirma umożliwia prowadzenie ewidencji czasu pracy online.
Prowadzenie ewidencji czasu pracy online

Ewidencja czasu pracy pracownika

Ewidencja czasu pracy pracownika
W zależności od przyjętego systemu czasu pracy, okresu rozliczeniowego oraz indywidualnych potrzeb, można modyfikować liczbę godzin pracy danego pracownika.
W ewidencji czasu pracy online w systemie rejestruje się:
- godziny przepracowane
- absencje pracownika (urlop, zwolnienia chorobowe)
- godziny nadliczbowe płatne +50% oraz +100%
- godziny nadliczbowe przypadające w nocy
- godziny nadliczbowe, które zostaną zamienione na wolne
- godziny za pracę w nocy
- zmniejszenie wymiaru godzin o czas przepracowany poniżej - ustalonego wymiaru
Ewidencja czasu pracy pracownika

Ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy lub osoby świadczącej usługi

Ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy lub osoby świadczącej usługi
Zgodnie z przepisami, dla zleceniodawcy obowiązkowe staje się ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorców i osób świadczących usługi. W systemie wFirma.pl w prosty sposób można prowadzić ewidencję czasu pracy zleceniobiorców.

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy, w formie oświadczenia, może zostać wygenerowana podczas tworzenia umowy zlecenia lub podczas generowania rachunku do tej umowy. Na podstawie tego oświadczenia zleceniobiorca może potwierdzić liczbę godzin.
Ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy lub osoby świadczącej usługi

Dodatkowe funkcje

Ewidencja dla samozatrudnionych

Prowadzenie ewidencji czasu pracy dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest możliwe w systemie w module CRM. Można do niego wprowadzić szczegóły dot. wykonanych prac, dane kontrahenta, datę wykonywania i czas. Na koniec miesiąca można te dane wyeksportować w formie tabeli do Excel.

Indywidualne harmonogramy czasu pracy

System wFirma daje możliwość stworzenia indywidualnego kalendarza dla pracownika lub grupy pracowników. Dodając indywidualny harmonogram czasu pracy można wprowadzić wymiar etatu, datę początkową, godziny nominalne oraz nocne.

Wydruk ewidencji czasu pracy

Użytkownik systemu ma możliwość wydrukowania ewidencji czasu pracy pracownika za dany miesiąc. System automatycznie wygeneruje ECP w formacie PDF, którą będzie można wydrukować.

Co zyskujesz z wFirmą?

Wygodę pracy

Wszystkie dane firmowe masz w jednym miejscu, dostępne 24/7. Rozbudowane narzędzia w systemie ułatwią prowadzenie firmy.

Mobilność

Twoja firma tam, gdzie Ty. Możesz pracować na dowolnym urządzeniu posiadającym internet i w każdym miejscu.

Zgodność

Zapewniamy bezpieczeństwo informacji. System jest dostosowany do aktualnych przepisów prawa oraz spełnia wymogi RODO.

Aktualizacje

Rozwijamy serwis poprzez regularne i bezpłatne aktualizacje. Dodajemy nowe funkcje przydatne przy prowadzeniu biznesu.

Wsparcie

Korzystaj z panelu pomocy i forum użytkowników. Masz dostęp do wsparcia ekspertów księgowych, podatkowych i prawnych.

Finansowanie firmy

Platforma pozwala na stałe finansowanie sprzedaży na podstawie wystawionych faktur oraz wspieranie płatności własnych klientów.

Wsparcie, gdy tego potrzebujesz Wsparcie, gdy tego potrzebujesz

Wsparcie, gdy tego potrzebujesz

Na łamach Poradnika Przedsiębiorcy piszemy dla 4 milionów użytkowników miesięcznie

Zajrzyj do Poradnika
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Dyrektor Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz