Lista płac

Poznaj przydatne narzędzie do generowania listy płac na podstawie wcześniej sporządzonych umów. Tworząc listę płac system wylicza jednocześnie składki oraz obciążenia podatkowe.

Zarządzanie płacami

Zarządzanie płacami
Generowanie list płac do umów o pracę i cywilnoprawnych wraz z ich publikacją online na koncie pracowników.
Zarządzanie płacami

Tworzenie list płac

Tworzenie list płac
Lista płac online
Lista płac to dokument potwierdzający naliczenie wynagrodzeń dla pracowników, z uwzględnieniem wszystkich elementów wynagrodzenia oraz ze wskazaniem składek płaconych przez pracodawcę i pracownika. Listę płac tworzy się dla wybranych lub wszystkich pracowników. W systemie wFirma można sporządzić i wydrukować listę płac dla umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych: umów zlecenie, o dzieło i kontraktów menedżerskich.

Umowy o pracę
Podczas tworzenia listy płac system kontroluje czy pracownicy, dla których naliczone zostanie wynagrodzenie, mają odpowiednio zdefiniowane do wieku pracownika ustawienia dotyczące naliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeżeli zostaną wykryte nieprawidłowości system, przed wygenerowaniem listy płac, poinformuje o tym użytkownika.

Umowy cywilnoprawne
Oprócz generowania rachunków, użytkownik może również zbiorczo naliczyć wypłaty i utworzyć listę płac dla umów cywilnoprawnych. Przy umowach zlecenie oraz o dzieło za dany miesiąc można wygenerować jedną listę płac. Dlatego jeżeli zleceniobiorca lub wykonawca ma kilka wypłat w miesiącu, to kolejne wypłaty można dodawać w systemie poprzez rachunek.

Tworzenie list płac

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Elastyczne kreowanie wynagrodzeń
Elastyczne kreowanie wynagrodzeń

Użytkownik systemu wFirma może dowolnie edytować wybrane pozycje listy płac, zmieniać wartości wynagrodzenia zasadniczego oraz wybranych dodatków, co pozwala na dużą ergonomię pracy podczas naliczania płac.

Wprowadzenie dodatkowego składnika
Wprowadzenie dodatkowego składnika

Generując listę płac można ręcznie wprowadzić, zmodyfikować lub usunąć wybrany składnik do wynagrodzenia. Dotyczy to zarówno dodatków do wynagrodzenia (premie, nagrody, ekwiwalenty) oraz potrąceń (zajęcie komornicze, pobrana zaliczka). System umożliwia również masowe wprowadzanie dodatków dla wszystkich pracowników za pomocą jednego kliknięcia.

Publikacja list płac

Publikacja list płac
Utworzoną dokumentację płacową użytkownik systemu może udostępnić pracownikom poprzez jej publikację
w panelu pracownika. Publikacja zbiorowej listy płac skutkuje jej podziałem na indywidualne paski płac.
Będą one widoczne na panelu e-Pracownik dla każdego osobno, dzięki czemu zostaną zachowane standardy dot. RODO.
Publikacja list płac

Dodatkowe funkcje

Masowe dodatki

Dzięki funkcji można dodawać zbiorczo wszystkim pracownikom dodatkowe składniki wynagrodzenia. Nie ma potrzeby wprowadzania każdemu z nich danych wyliczeniowych. Funkcja jest przydatna przy jednorazowych premiach i dodatkach np. świątecznych.

Dodatkowe świadczenia jako przychód

W systemie można dodać i rozliczyć dodatkowe świadczenia dla pracownika, które są częściowo finansowane przez pracodawcę. Wówczas ich wartość podlega opodatkowaniu, gdyż stanowią przychód ze stosunku pracy. Istnieje też opcja dodania potrąceń do wynagrodzeń.

Co zyskujesz z wFirmą?

Wygodę pracy

Wszystkie dane firmowe masz w jednym miejscu, dostępne 24/7. Rozbudowane narzędzia w systemie ułatwią prowadzenie firmy.

Mobilność

Twoja firma tam, gdzie Ty. Możesz pracować na dowolnym urządzeniu posiadającym internet i w każdym miejscu.

Zgodność

Zapewniamy bezpieczeństwo informacji. System jest dostosowany do aktualnych przepisów prawa oraz spełnia wymogi RODO.

Aktualizacje

Rozwijamy serwis poprzez regularne i bezpłatne aktualizacje. Dodajemy nowe funkcje przydatne przy prowadzeniu biznesu.

Wsparcie

Korzystaj z panelu pomocy i forum użytkowników. Masz dostęp do wsparcia ekspertów księgowych, podatkowych i prawnych.

Finansowanie firmy

Platforma pozwala na stałe finansowanie sprzedaży na podstawie wystawionych faktur oraz wspieranie płatności własnych klientów.

Wsparcie, gdy tego potrzebujesz Wsparcie, gdy tego potrzebujesz

Wsparcie, gdy tego potrzebujesz

Na łamach Poradnika Przedsiębiorcy piszemy dla 4 milionów użytkowników miesięcznie

Zajrzyj do Poradnika
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem.
Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka