Rozliczanie cudzoziemców

System daje możliwość rozliczania cudzoziemców pracujących w Polsce. Dzięki tej funkcji można wyliczać wynagrodzenia rezydentów oraz osób nieposiadających miejsca zamieszkania
w naszym kraju.

Proste rozliczanie zagranicznych pracowników

Proste rozliczanie zagranicznych pracowników
Obcokrajowiec pracujący w Polsce może posiadać status rezydenta lub nierezydenta. Wpływa to na sposób rozliczania wynagrodzenia obcokrajowca, głównie pod względem podatkowym. W systemie wFirma dostępne są obie opcje rozliczeń.
Proste rozliczanie zagranicznych pracowników

Dane pracownika obcokrajowca

Dane pracownika obcokrajowca
Dodając pracownika w systemie należy uzupełnić jego imię i nazwisko, płeć, obywatelstwo, datę i miejsce urodzenia, serię i numer paszportu lub PESEL. Jeśli pracownik nie posiada numeru PESEL powinien się zgłosić do urzędu z prośbą o jego wydanie, ponieważ jest on identyfikatorem, którego należy używać przy rozliczaniu podatku dochodowego dla pracowników.
Dane pracownika obcokrajowca

Każdy rodzaj umowy

Rozliczanie obcokrajowca posiadającego status rezydenta odbywa się na takich samych zasadach, jak polskich pracowników. Tym samym dla obcokrajowca można dodać w systemie wFirma: umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło.

Rozliczenia podatkowe umów o pracę

Rozliczenia podatkowe umów o pracę
Umowę o pracę z obcokrajowcem rozlicza się na takich samych zasadach, jak umowę z obywatelem Polski. Informacja na temat statusu rezydenta jest zawierana w PIT-11.

Jeśli pracodawca wypłacał wynagrodzenie opodatkowane na zasadach ogólnych, po zakończonym roku podatkowym ma on obowiązek przekazać deklarację PIT-11 zarówno do właściwego urzędu skarbowego, jak i pracownikowi rezydentowi. Wysyłki tej deklaracji może dokonać bezpośrednio z systemu.
Rozliczenia podatkowe umów o pracę

Rozliczenie umów cywilnoprawnych nierezydentów

Rozliczenie cudzoziemców bez statusu rezydenta, których wynagrodzenie zostało opodatkowane stawką 20% wykazywane jest w deklaracji IFT-1 lub IFT-1R. Deklarację IFT-1 wystawia się w trakcie roku na wniosek zatrudnionego.

Możliwe jest wystawienie deklaracji masowo dla wszystkich lub dla wybranych osób objętych zryczałtowanym podatkiem.

Co zyskujesz z wFirmą?

Wygodę pracy

Wszystkie dane firmowe masz w jednym miejscu, dostępne 24/7. Rozbudowane narzędzia w systemie ułatwią prowadzenie firmy.

Mobilność

Twoja firma tam, gdzie Ty. Możesz pracować na dowolnym urządzeniu posiadającym internet i w każdym miejscu.

Zgodność

Zapewniamy bezpieczeństwo informacji. System jest dostosowany do aktualnych przepisów prawa oraz spełnia wymogi RODO.

Aktualizacje

Rozwijamy serwis poprzez regularne i bezpłatne aktualizacje. Dodajemy nowe funkcje przydatne przy prowadzeniu biznesu.

Wsparcie

Korzystaj z panelu pomocy i forum użytkowników. Masz dostęp do wsparcia ekspertów księgowych, podatkowych i prawnych.

Finansowanie firmy

Platforma pozwala na stałe finansowanie sprzedaży na podstawie wystawionych faktur oraz wspieranie płatności własnych klientów.

Wsparcie, gdy tego potrzebujesz Wsparcie, gdy tego potrzebujesz

Wsparcie, gdy tego potrzebujesz

Na łamach Poradnika Przedsiębiorcy piszemy dla 4 milionów użytkowników miesięcznie

Zajrzyj do Poradnika
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem.
Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka