Płatne zadania

System rejestruje płatne zadania oraz czynności związane z obsługą klienta. Po zakończeniu miesiąca generowana jest specyfikacja dodatkowych usług, na podstawie której wystawiana jest faktura.

Rozliczaj klientów za dodatkowe usługi

Rozliczaj klientów za dodatkowe usługi
Możesz dodawać projekty osobno płatne, niezwiązane z realizacją umowy wiążącej biuro z klientem. Rozliczysz je na podstawie zaakceptowanych wycen w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu.
Rozliczaj klientów za dodatkowe usługi

Wydarzenia płatne

Wydarzenia płatne to uzupełniające zadania realizowane na rzecz klienta, takie jak: dodatkowe usługi przygotowania korekty deklaracji, obsługa poczty czy doradztwo.

Zadania płatne można dodać w systemie w module CRM, w którym należy:

datę wydarzenia

czas wykonania

cenę netto

stawkę VAT

kontrahenta

typ wydarzenia

opis wydarzenia

Specyfikacja płatnych zadań

Specyfikacja płatnych zadań
Specyfikacja to dokument zawierający listę odpłatnych zadań zrealizowanych dla danego kontrahenta w danym miesiącu. Na podstawie specyfikacji można wystawić zbiorczą fakturę dla klienta. Specyfikacja nie jest dokumentem księgowym. Jej wystawienie nie powoduje zapisu w rejestrze sprzedaży VAT, KPiR ani w ewidencji przychodów.
Specyfikacja płatnych zadań

Rozliczanie płatnych zadań

Na podstawie specyfikacji można wystawić dokumenty rozliczające dla klienta takie jak:

faktura VAT

faktura proforma

faktura zaliczkowa

faktura końcowa

paragon fiskalny

paragon niefiskalny

Faktura wygenerowana na podstawie specyfikacji posiada zbiorcze wpisy pogrupowane według stawek VAT, które są przypisane poszczególnym wydarzeniom płatnym.

Dodatkowe funkcje

Anulowanie i usuwanie wydarzeń płatnych

Istnieje możliwość anulowania lub usunięcia wydarzenia płatnego po jego wystawieniu. Wydarzenie, które nie zostanie zafakturowane można usunąć. Opcja anulowania służy zachowaniu historii wykonanych usług dodatkowych dla klienta, które ostatecznie nie zostały zafakturowane.

Pozostawienie pełnej historii usług dodatkowo zleconych pozwala w dłuższym okresie czasu na określenie pracochłonności obsługi klienta biura rachunkowego.

Wysyłka specyfikacji do akceptacji

Wystawione w systemie specyfikacje mogą zostać wysłane do akceptacji przez klienta. System wysyła drogą mailową dokumenty do klienta, z możliwością ich akceptacji oraz gromadzi informacje elektroniczne o odczytaniu wiadomości.

W przypadku wcześniej zatwierdzonych przez klienta wydarzeń płatnych można wystawić fakturę do specyfikacji, bez konieczności wysyłania dokumentu do akceptacji.

Ile kosztuje wFirma?

Bez ograniczeń, bez ukrytych kosztów, bez konieczności dokupowania

  • Księgowość Podatkowa
  • OCR i automaty księgowe
  • Środki trwałe i WNIP
  • Masowy generator plików i deklaracji
  • Wyliczanie różnic kursowych
  • Kadry, Płace i Ubezpieczenia ZUS
  • System wyceny zadań i fakturowania
  • Panel klienta z fakturowaniem
  • Zarządzanie zadaniami księgowych
  • Promocja biura w internecie

18

netto za miesiąc
za 1 Klienta

Co zyskujesz z wFirmą?

Wygodę pracy

Wszystkie dane firmowe masz w jednym miejscu, dostępne 24/7. Rozbudowane narzędzia w systemie ułatwią prowadzenie firmy.

Mobilność

Twoja firma tam, gdzie Ty. Możesz pracować na dowolnym urządzeniu posiadającym internet i w każdym miejscu.

Zgodność

Zapewniamy bezpieczeństwo informacji. System jest dostosowany do aktualnych przepisów prawa oraz spełnia wymogi RODO.

Aktualizacje

Rozwijamy serwis poprzez regularne i bezpłatne aktualizacje. Dodajemy nowe funkcje przydatne przy prowadzeniu biznesu.

Wsparcie

Korzystaj z panelu pomocy i forum użytkowników. Masz dostęp do wsparcia ekspertów księgowych, podatkowych i prawnych.

Finansowanie firmy

Platforma pozwala na stałe finansowanie sprzedaży na podstawie wystawionych faktur oraz wspieranie płatności własnych klientów.

Wsparcie, gdy tego potrzebujesz Wsparcie, gdy tego potrzebujesz

Wsparcie, gdy tego potrzebujesz

Na łamach Poradnika Przedsiębiorcy piszemy dla 4 milionów użytkowników miesięcznie

Zajrzyj do Poradnika
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn