Elektroniczne akta osobowe

Platforma posiada funkcję prowadzenia elektronicznych akt osobowych, w pełni zgodnych z wymogami określonymi przez ustawę. Archiwum dokumentów umożliwia samodzielne pobieranie dokumentów.

Akta osobowe online

Akta osobowe online
Akta osobowe są przechowywane w jednym miejscu, zgodnie z ustawowymi wymogami. Zapewniamy bezpieczne narzędzie służące do prowadzenia elektronicznych akt osobowych oraz dokumentacji pracowniczej. Prowadzenie e-akt osobowych w naszym systemie jest niezwykle proste i intuicyjne.
Akta osobowe online

Dokumenty kadrowe

Dokumenty kadrowe
Każdy pracodawca zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę ma obowiązek prowadzenia akt osobowych. Dokumentacja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej.
Akta osobowe pracownika powinny składać się z 4 części:
- Część A - dokumenty zgromadzone w związku
z ubieganiem się o zatrudnienie,
- Część B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia,
- Część C - dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia danej osoby,
- Część D - dokumenty związane z karami porządkowymi nakładanymi na pracownika.

System automatycznie tworzy ww. katalogi, w których można przechowywać skany dokumentacji pracowniczej.
Dokumenty kadrowe

Podpisywanie dokumentów certyfikatem kwalifikowanym

Podpisywanie dokumentów certyfikatem kwalifikowanym
Aby prowadzenie e-akt było zgodne z przepisami, najważniejszym elementem jest opatrzenie wszystkich dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

W systemie wFirma można podpisywać dokumenty z wykorzystaniem tradycyjnych podpisów elektronicznych, takich jak: KIR, Eurocert lub mobilnych podpisów elektronicznych - SimplySign.
Podpisywanie dokumentów certyfikatem kwalifikowanym

Ważne terminy i zadania

Ważne terminy i zadania
W systemie można dodać informacje o dacie ważności badań medycyny pracy, terminie kolejnego szkolenia BHP lub innych ważnych terminach. Podczas dodawania skanu dokumentu do e-akt osobowych, można dokument powiązać z zadaniem. Pozwoli to na kontrolowanie ważnych terminów dotyczących pracowników. Wszystkie dodane w ten sposób zadania są dostępne w zakładce CRM. Z tego poziomu można nimi zarządzać, modyfikować i zamykać.
Ważne terminy i zadania

Dodatkowe funkcje

Pobieranie dokumentów

Możliwe jest pobieranie folderów zawierających dokumenty kadrowe wszystkich pracowników lub każdego pracownika osobno. Dokumenty można pobrać w formacie ZIP. Paczka będzie zawierała takie elementy jak: plik XML, podpis kwalifikowany oraz podpisany dokument.

Wyszukiwarka

System posiada bardzo precyzyjną wyszukiwarkę dokumentów wg konkretnych kryteriów. Ponadto oferuje możliwość weryfikacji jakie działania zostały dokonane na wybranym dokumencie, a także kto je wykonał.

Co zyskujesz z wFirmą?

Wygodę pracy

Wszystkie dane firmowe masz w jednym miejscu, dostępne 24/7. Rozbudowane narzędzia w systemie ułatwią prowadzenie firmy.

Mobilność

Twoja firma tam, gdzie Ty. Możesz pracować na dowolnym urządzeniu posiadającym internet i w każdym miejscu.

Zgodność

Zapewniamy bezpieczeństwo informacji. System jest dostosowany do aktualnych przepisów prawa oraz spełnia wymogi RODO.

Aktualizacje

Rozwijamy serwis poprzez regularne i bezpłatne aktualizacje. Dodajemy nowe funkcje przydatne przy prowadzeniu biznesu.

Wsparcie

Korzystaj z panelu pomocy i forum użytkowników. Masz dostęp do wsparcia ekspertów księgowych, podatkowych i prawnych.

Finansowanie firmy

Platforma pozwala na stałe finansowanie sprzedaży na podstawie wystawionych faktur oraz wspieranie płatności własnych klientów.

Wsparcie, gdy tego potrzebujesz Wsparcie, gdy tego potrzebujesz

Wsparcie, gdy tego potrzebujesz

Na łamach Poradnika Przedsiębiorcy piszemy dla 4 milionów użytkowników miesięcznie

Zajrzyj do Poradnika
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem.
Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka