Panel
pracownika

Ułatwia komunikację pomiędzy przedsiębiorcą, kadrowym, a pracownikiem. Platforma umożliwia swobodny dostęp pracowników do danych kadrowych, pozwala również na wnioskowanie o urlop wypoczynkowy.

Funkcja e‑Pracownik

Funkcja e‑Pracownik
Pracownik ma możliwość wprowadzenia do grafiku propozycji urlopów, złożenia wniosków oraz ma dostęp do swoich deklaracji i dokumentów rozliczeniowych.

Funkcja e-Pracownik umożliwia również pracownikowi zarządzanie jego zadaniami.
Funkcja e‑Pracownik

Zatrudnienie i wypłata

Zatrudnienie i wypłata
Interaktywny kwestionariusz osobowy
Platforma umożliwia łatwe pozyskanie danych od pracownika dzięki funkcji interaktywnego kwestionariusza osobowego. Dzięki temu wystawienie dla pracownika umowy, skierowania na badania oraz zaświadczeń będzie łatwiejsze.

Wynagrodzenia
Pracownik, po uprzednim udostępnieniu przez pracodawcę, ma wgląd do wygenerowanych pasków wynagrodzeń oraz wystawionych rachunków do umów cywilnoprawnych. Dzięki tej funkcjonalności każdy z pracowników zna szczegóły swojej wypłaty.
Zatrudnienie i wypłata

Deklaracje i wnioski

Deklaracje i wnioski
Rozliczenia z ZUS i dla urzędu skarbowego
Po stronie pracodawcy leży obowiązek informacyjny i rozliczeniowy w stosunku do ZUS. Podobnie jest z deklaracjami podatkowymi, które pracodawca przekazuje zatrudnionym po zakończeniu roku.
Pracownik ma dostęp do tych dokumentów w panelu e-Pracownik i ma możliwość ich wydrukowania, po uprzednim udostępnieniu danych przez przez pracodawcę.

Wnioski pracownika
W panelu e-Pracownik osoba zatrudniona ma możliwość generowania lub modyfikowania wniosku o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny lub dzieckiem.
Deklaracje i wnioski

Nieobecności

Nieobecności
Urlop
Z poziomu panelu pracownik ma możliwość wglądu w przysługujący mu limit dni urlopowych oraz wystawienie wniosku o urlop.

Akceptacja wniosku urlopowego pracownika ma swoje odzwierciedlenie w ewidencji czasu pracy, po stronie pracodawcy, jak i w panelu e-Pracownik. Zapisany wniosek urlopowy w panelu e-Pracownik zostanie naniesiony na grafik.

Grafik dla pracowników
W systemie istnieje możliwość podglądu grafiku dla wszystkich pracowników lub widoku dla poszczególnych osób. Widok roczny grafiku pozwala pracownikowi na planowanie urlopów wypoczynkowych.
Nieobecności

Dodatkowe funkcje

Dostęp do dokumentów

Wygenerowane w systemie dokumenty są udostępniane do wglądu w panelu e-Pracownik w sposób automatyczny, gdy tylko przedsiębiorca dokona ich publikacji. Co istotne - ma on również możliwość cofnięcia publikacji danego dokumentu w systemie.

Realizacja zadań

Funkcja dodawania zadań w systemie ma na celu ułatwienie zarządzania firmą. Dzięki niej przedsiębiorca może usystematyzować pracę własną, zyskując tym samym możliwość ciągłego podglądu procesu realizacji zadań przez swoich pracowników.

Co zyskujesz z wFirmą?

Wygodę pracy

Wszystkie dane firmowe masz w jednym miejscu, dostępne 24/7. Rozbudowane narzędzia w systemie ułatwią prowadzenie firmy.

Mobilność

Twoja firma tam, gdzie Ty. Możesz pracować na dowolnym urządzeniu posiadającym internet i w każdym miejscu.

Zgodność

Zapewniamy bezpieczeństwo informacji. System jest dostosowany do aktualnych przepisów prawa oraz spełnia wymogi RODO.

Aktualizacje

Rozwijamy serwis poprzez regularne i bezpłatne aktualizacje. Dodajemy nowe funkcje przydatne przy prowadzeniu biznesu.

Wsparcie

Korzystaj z panelu pomocy i forum użytkowników. Masz dostęp do wsparcia ekspertów księgowych, podatkowych i prawnych.

Finansowanie firmy

Platforma pozwala na stałe finansowanie sprzedaży na podstawie wystawionych faktur oraz wspieranie płatności własnych klientów.

Wsparcie, gdy tego potrzebujesz Wsparcie, gdy tego potrzebujesz

Wsparcie, gdy tego potrzebujesz

Na łamach Poradnika Przedsiębiorcy piszemy dla 4 milionów użytkowników miesięcznie

Zajrzyj do Poradnika
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn