Ubezpieczenia ZUS

System wFirma daje możliwość generowania i wysyłania deklaracji do ZUS bezpośrednio z programu. Przedsiębiorca nie ma potrzeby posiadania podpisu kwalifikowanego ani innych narzędzi i aplikacji.

Wygodna komunikacja z ZUS

Wygodna komunikacja z ZUS
Integracja z ZUS pozwala poprawnie wysyłać elektroniczne deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe bezpośrednio z systemu.
Wygodna komunikacja z ZUS

Deklaracje zgłoszeniowe

Deklaracje zgłoszeniowe
System pozwala wygenerować deklaracje zgłoszeniowe do ZUS zarówno dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej, pracownika oraz osoby zatrudnionej w ramach umów cywilnoprawnych.

Dostępne deklaracje to: ZUS ZUA i ZZA, ZUS ZWUA, ZUS ZCNA, ZUS ZFA, ZUS ZSWA, ZUS ZIUA, ZUS ZBA, ZUS ZZA, ZUS RUD.

Deklaracje ZUS należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od daty powstania lub ustania obowiązku ubezpieczeń.
Deklaracje zgłoszeniowe

Deklaracje dla przedsiębiorców

Ulgi na rozpoczęcie działalności
Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą ma prawo do skorzystania z ulgi na start, a po jej zakończeniu do opłacania preferencyjnych składek ZUS przez 2 lata. Po tym czasie rozpoczyna się tzw. duży ZUS lub przedsiębiorcy mogą skorzystać z małego ZUSu plus, po spełnieniu odpowiednich kryteriów. Osoby, które skorzystały także z ulgi na start, po 6 miesiącach muszą się przerejestrować. Wszystkie te zmiany wymagają przerejestrowania w ZUS.

W systemie można wygenerować deklaracje potrzebne do przerejestrowania, które następnie należy wysłać do ZUS.

Stałe rozliczenia
Przedsiębiorca w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany przekazywać odpowiednie deklaracje rozliczeniowe do ZUS. Co miesiąc składa deklaracje główną ZUS DRA oraz jeśli zatrudnia pracowników, raporty imienne (ZUS RCA / RZA / RSA). Deklaracje rozliczeniowe za przedsiębiorcę są sporządzane na podstawie schematu składek wybranego przez użytkownika.

Deklaracje zasiłkowe

Deklaracje zasiłkowe
W celu uzyskania zasiłku wypłacanego przez ZUS należy złożyć odpowiednie dokumenty. System umożliwia ich generowanie oraz importowanie do PUE.

Z-3 - dokument ten powinien zostać przekazany do ZUS, gdy pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków lub w przypadku gdy dostarczone przez pracownika zwolnienie lekarskie wykracza poza okres zawartej umowy, a wypłatę zasiłku po ustaniu zatrudnienia przejmuje ZUS.

Z-3a - generuje się dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie. Należy go przekazać do ZUS w przypadku, gdy zleceniobiorca za czas niezdolności do pracy chce otrzymywać zasiłek.

Z-3b - składa się do ZUS za osoby wykonujące pozarolniczą działalność, osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, duchownych. Formularz ten służy do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego czy rehabilitacyjnego i ich wysokości.

Z-15A/B - to wniosek pracownika, który jest dokumentem potrzebnym do przyznania pracownikowi, sprawującemu opiekę nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, zasiłku z ZUS.
Deklaracje zasiłkowe

Dodatkowe funkcje

Import deklaracji do ZUS

Wygenerowane w systemie deklaracje można eksportować do pliku KEDU, który umożliwi import deklaracji do systemu ZUS. W kontaktach z ZUS można wykorzystywać bezpieczny podpis elektroniczny i certyfikat kwalifikowany.

Wysyłka bez podpisu elektronicznego

W systemie wFirma możliwa jest wysyłka deklaracji ZUS bez posiadania podpisu kwalifikowanego. Jeżeli firma nie posiada podpisu elektronicznego, e-deklaracje mogą być wysyłane przy użyciu podpisów elektronicznych, należących do wFirma.

Wysyłka deklaracji w zestawie

Jeśli mamy do wysłania kilka deklaracji zgłoszeniowych warto skorzystać z opcji ich wysyłki w zestawie. Pozwoli to na zaoszczędzenie czasu na wysyłce oraz podpisywaniu każdej deklaracji osobno.

Potwierdzenie UPO

Po poprawniej wysyłce deklaracji w systemie można pobrać jego Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Co zyskujesz z wFirmą?

Wygodę pracy

Wszystkie dane firmowe masz w jednym miejscu, dostępne 24/7. Rozbudowane narzędzia w systemie ułatwią prowadzenie firmy.

Mobilność

Twoja firma tam, gdzie Ty. Możesz pracować na dowolnym urządzeniu posiadającym internet i w każdym miejscu.

Zgodność

Zapewniamy bezpieczeństwo informacji. System jest dostosowany do aktualnych przepisów prawa oraz spełnia wymogi RODO.

Aktualizacje

Rozwijamy serwis poprzez regularne i bezpłatne aktualizacje. Dodajemy nowe funkcje przydatne przy prowadzeniu biznesu.

Wsparcie

Korzystaj z panelu pomocy i forum użytkowników. Masz dostęp do wsparcia ekspertów księgowych, podatkowych i prawnych.

Finansowanie firmy

Platforma pozwala na stałe finansowanie sprzedaży na podstawie wystawionych faktur oraz wspieranie płatności własnych klientów.

Wsparcie, gdy tego potrzebujesz Wsparcie, gdy tego potrzebujesz

Wsparcie, gdy tego potrzebujesz

Na łamach Poradnika Przedsiębiorcy piszemy dla 4 milionów użytkowników miesięcznie

Zajrzyj do Poradnika
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Dyrektor Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz