Rozliczenia podatkowe pracowników

Automatycznie wygenerujesz podatkowe deklaracje miesięczne oraz roczne informacje dla urzędu skarbowego. Integracja z MF pozwala je podpisać i wysłać bezpośrednio z systemu.

Deklaracje podatkowe pracowników

Deklaracje podatkowe pracowników
W łatwy sposób stworzysz deklaracje PIT-11, IFT‑1/IFT‑1R, PIT 4R, PIT 8AR. Dane do deklaracji pobierane są automatycznie z systemu, więc utworzenie ich zajmuje tylko chwilę.
Deklaracje podatkowe pracowników

Zaliczka na podatek dochodowy pracowników

Zaliczka na podatek dochodowy pracowników
Pracodawca zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych, jest zobowiązany do terminowego wyliczenia i opłacenia zaliczki na podatek dochodowy pracowników. Dane do wyliczenia zaliczki zaciągane są z list płac lub z rachunków wygenerowanych w systemie wFirma.

Po wybraniu odpowiedniego rodzaju zaliczki w systemie zostanie wyliczony podatek za wszystkich pracowników, zleceniobiorców i wykonawców, którzy w danym okresie otrzymali wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu.
Zaliczka na podatek dochodowy pracowników

Zeznania roczne związane z zatrudnianiem pracownika

Zeznania roczne związane  z zatrudnianiem pracownika
Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników są zobligowani złożyć zeznania roczne - PIT 4R lub PIT 8AR. Można je wysłać drogą elektroniczną bezpośrednio z systemu do urzędu skarbowego.

PIT 4R
Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników składają tę deklarację w celu wykazania pobranych i odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy pracowników.

PIT 8AR
Dokument składają przedsiębiorcy opłacający zryczałtowany podatek przy umowach zlecenie lub o dzieło do 200 zł oraz przedsiębiorcy, którzy wypłacają dywidendy. Tę deklarację muszą koniecznie wysłać także Ci, którzy wyliczali zryczałtowany podatek wg stawki 20% od wynagrodzeń cudzoziemców nieposiadających statusu rezydenta.

Zeznania roczne związane  z zatrudnianiem pracownika

Deklaracje końcoworoczne

Deklaracje końcoworoczne
PIT-11
Po zakończeniu roku pracodawca zobowiązany jest przekazać do urzędu skarbowego oraz pracownikowi deklarację PIT-11. To podstawowa informacja o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Informacja ta jest wystawiana oraz dostarczana przez płatnika i stanowi źródło danych niezbędnych do sporządzenia zeznań rocznych. System wFirma pozwala na zbiorcze generowanie deklaracji PIT-11 dla pracowników, ich modyfikację i korektę.

Deklarację należy przekazać:
- drogą elektroniczną do urzędu skarbowego, należy zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru,

- dowolną drogą dla pracownika, egzemplarz deklaracji PIT-11 wraz z potwierdzeniem odbioru przez pracownika należy przechowywać w dokumentacji pracowniczej.

Deklaracja IFT-1/IFT-1R
Rozliczanie cudzoziemców nierezydentów, których wynagrodzenie zostało opodatkowane stawką 20% wykazywane jest w deklaracji IFT-1/IFT-1R. Deklarację IFT-1 sporządza się w trakcie roku na wniosek, a IFT-1R wydaje się po zakończeniu roku.

Deklaracje końcoworoczne

Dodatkowe funkcje

Płatności za zaliczki

System umożliwia bezpośrednie i szybkie opłacenie zaliczek na podatek, korzystając z szybkiej płatności jaką umożliwia integracja z BlueMedia.

Bezpośrednia wysyłka zeznań

Funkcja ta pozwala na bezpośrednią wysyłkę zeznań podatkowych z wFirma, bez posiadania podpisu kwalifikowanego, tylko za pomocą kwoty przychodu.

Co zyskujesz z wFirmą?

Wygodę pracy

Wszystkie dane firmowe masz w jednym miejscu, dostępne 24/7. Rozbudowane narzędzia w systemie ułatwią prowadzenie firmy.

Mobilność

Twoja firma tam, gdzie Ty. Możesz pracować na dowolnym urządzeniu posiadającym internet i w każdym miejscu.

Zgodność

Zapewniamy bezpieczeństwo informacji. System jest dostosowany do aktualnych przepisów prawa oraz spełnia wymogi RODO.

Aktualizacje

Rozwijamy serwis poprzez regularne i bezpłatne aktualizacje. Dodajemy nowe funkcje przydatne przy prowadzeniu biznesu.

Wsparcie

Korzystaj z panelu pomocy i forum użytkowników. Masz dostęp do wsparcia ekspertów księgowych, podatkowych i prawnych.

Finansowanie firmy

Platforma pozwala na stałe finansowanie sprzedaży na podstawie wystawionych faktur oraz wspieranie płatności własnych klientów.

Wsparcie, gdy tego potrzebujesz Wsparcie, gdy tego potrzebujesz

Wsparcie, gdy tego potrzebujesz

Na łamach Poradnika Przedsiębiorcy piszemy dla 4 milionów użytkowników miesięcznie

Zajrzyj do Poradnika
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn