Księgowość online

Wybierz wygodne i proste w obsłudze narzędzie do samodzielnego prowadzenia księgowości. Program umożliwia prowadzenie KPiR, rejestrów VAT oraz ewidencji przychodów dla ryczałtowców.

Księgowość online Rozbudowany magazyn Faktury online Kadry i płace Kasa/bank

Najważniejsze funkcje księgowości online

Prowadź księgowość online swojej firmy, gdziekolwiek jesteś, o dowolnej porze!

Automatyczne księgowanie operacji

Proste wprowadzanie wydatków

Nie musisz martwić się o to, w którym miejscu w KPiR wprowadzić konkretny wydatek. Wystarczy, że określisz, czego dotyczy faktura oraz od jakiego kontrahenta i na jaką kwotę została wystawiona.

Proste wprowadzanie wydatków

System wFirma.pl automatycznie przypisze wydatek do odpowiedniej kolumny w Księdze Przychodów i Rozchodów, a następnie go zaksięguje.

Deklaracje i JPK_VAT

Proste wprowadzanie wydatków

e-Deklaracje

Generuj deklaracje elektroniczne i wysyłaj je bezpośrednio do odpowiednich urzędów skarbowych, Ministerstwa Finansów czy ZUS-u. Opcja dostępna jest zarówno dla użytkowników posiadających podpis elektroniczny, jak i tych, którzy go nie mają.

Proste wprowadzanie wydatków

Jednolity Plik Kontrolny

Jednym kliknięciem z systemu wFirma.pl wygenerujesz i prześlesz JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. Możesz także dokonać scalenia plików JPK_VAT z różnych programów księgowych w jednolity format.

Faktury elektroniczne

Wystawiaj faktury w 7 wersjach językowych, 8 szablonach i walutach obcych. W systemie możesz tworzyć różne rodzaje faktur - proformy, zaliczkowe i końcowe, korygujące, dla metody kasowej oraz VAT marża.

Proste wprowadzanie wydatków

Wprowadzone dokumenty możesz wysyłać drogą elektroniczną do kontrahentów lub tworzyć na ich podstawie raporty JPK_FA.

Kadry i płace online

Proste wprowadzanie wydatków

Integracja z e-ZUS

Możesz generować wszystkie deklaracje rozliczeniowe (ZUS RCA/ZUS RZA/ZUS RSA) i zgłoszeniowe (ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA) zarówno za siebie, jak i za swoich pracowników. Następnie w szybki sposób wyślesz je w wersji elektronicznej bezpośrednio do ZUS-u.

Proste wprowadzanie wydatków

Rozliczanie pracowników

Na podstawie wprowadzonych umów wraz z uzupełnioną ewidencją czasu pracy system przygotuje listę płac pracowników. Możesz także wprowadzać dodatkowe składniki wynagrodzenia oraz dokonywać potrąceń z list płac. Wygenerowanie listy płac powoduje automatyczne księgowanie wynagrodzeń w KPiR, a także naliczenie składek w deklaracji rozliczeniowej ZUS.

Środki trwałe i WNiP

System uwzględnia szereg opcji dotyczących prowadzenia ewidencji środków trwałych. Możesz je dodawać, modyfikować, usuwać, a także zobaczyć plan ich amortyzacji. W przypadku księgowania zakupu środka trwałego system samodzielnie wyliczy i zaplanuję amortyzację.

Proste wprowadzanie wydatków

Na podstawie stworzonego w ten sposób planu amortyzacji, co miesiąc do KPiR trafiają automatyczne wpisy uwzględniające wysokość odpisów amortyzacyjnych. System pozwala na zastosowanie wszystkich metod amortyzacyjnych oraz na rozliczanie budowy czy też ulepszenia środka trwałego.

Ewidencja przebiegu pojazdów

Proste wprowadzanie wydatków

Rozliczenie pojazdów

Dodając pojazdy do systemu, możesz prowadzić dokumentację związaną z wydatkami poniesionymi na ich użytkowanie. W tym celu w systemie wFirma.pl możesz dołączać dokumenty potwierdzające np. zakup paliwa czy naprawę pojazdów i kontrolować koszty związane z ich utrzymaniem.

Proste wprowadzanie wydatków

Kilometrówka PIT i VAT

Rozliczaj samochody prywatne i firmowe. Wystarczy, że wprowadzisz do systemu przebyte w celach służbowych trasy oraz wydatki związane z eksploatacją danego pojazdu. Na tej podstawie system dokonuje automatycznego wyliczenia, a na koniec miesiąca ujmuje odpowiednią kwotę w kosztach uzyskania przychodu.

  • Wygoda pracy

    Wygodę pracy

  • Mobilność

    Mobilność

  • Bezpieczeństwo

    Bezpieczeństwo

Bezpieczne aktualizacje systemu

Bezpłatnych aktualizacji systemu

Rozwijamy serwis poprzez regularne aktualizacje zgodne z obowiązującym stanem prawnym i potrzebami naszych klientów.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwa informacji

Dane przechowujemy w profesjonalnych serwerowniach spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Ochrona danych osobowych

Ochrony danych osobowych

Dostosowaliśmy zasady działania systemu do wymogów stawianych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Do tej pory księgowość była dla mnie wyzwaniem, jednak z systemem wFirma.pl jest to dużo prostsze niż wcześniej. Panel jest prosty w obsłudze, a w przypadku pytań mogę od razu skonsultować się z ekspertem.

Dariusz

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu.

Kasa fiskalna online? Sprawdź, jakie są nowe obowiązki ewidencjonowania przychodu za pomocą kasy fiskalnej obowiązujące od maja 2019! Dowiedz się, które przedsiębiorstwa powinny z niej korzystać, a w jakich przypadkach można od tego obowiązku odstąpić.

Jednolity plik kontrolny od stycznia 2018 roku obowiązuje wszystkich przedsiębiorców. Gdy w pliku przesłanym do Ministerstwa Finansów pojawią się pomyłki czy błędy, konieczna będzie korekta JPK. Jak szybko naprawić błąd w Jednolitym Pliku Kontrolnym?

Czy umowę terminową można zakończyć wyłączenie z upływem czasu na jaki była zawarta? Czy wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony może być wadliwe? Jakie są okresy wypowiedzenia? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!