Phoenix Technologies i Infado triumfatorami Konkursu Zacznij.biz

17 maja 2012 roku w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Finałowa Konkursu Zacznij.biz, zorganizowanego przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Lewiatan Business Angels. Zwycięskie projekty - Phoenix Technologies w kategorii „Nauka – ukryty potencjał biznesu” oraz Infado w kategorii „Twój biznes w nowej odsłonie” -  zostały wybrane w wyniku głosowania gości obecnych na Gali. Wśród nich obecni byli między innymi członkowie Kapituły Honorowej, jury konkursu i Aniołowie Biznesu zrzeszeni w Lewiatan Business Angels.


Gala Finałowa była ostatnim etapem Konkursu Zacznij.biz. Dwie edycje Konkursu (sekcja NAUKA i sekcja BIZNES) wystartowały 1 grudnia 2011 roku. Spośród niemal stu zgłoszonych pomysłów do kolejnego etapu zakwalifikowało się prawie osiemdziesiąt. Wzięły one udział w Innowatorium I, po którym przygotowane zostały pełne biznesplany. Decyzją jury do kolejnego etapu zakwalifikowały się dwadzieścia trzy projekty (sześć w sekcji „NAUKA – ukryty potencjał biznesu”, siedemnaście projektów w kategorii „Twój BIZNES w nowej odsłonie”). Kolejnym etapem (w dniach 16 i 17 kwietnia 2012 roku), następującym po Innowatorium II, były półfinałowe prezentacje inwestycyjne, przygotowane przez pomysłodawców. Wyboru Finalistów Konkursu dokonało Jury Konkursu w składzie: Jacek Błoński, Tomasz Grzybowski, Edward Kozicki, Szymon Kurzyca, Maciej Strzębicki.

Finalistami Konkursu Zacznij.biz, którzy zaprezentowali się podczas uroczystej Gali byli:
Kategoria „Nauka – ukryty potencjał biznesu”

Laureat Pierwszego Miejsca - Phoenix Technologies – Plazmowe systemy przetwarzania odpadów na energię; koncepcja biznesowa polega na opracowaniu i wdrożeniu do sprzedaży urządzeń do przetwarzania odpadów na energię elektryczną i ciepło. Technologia wpisuje się w bieżącą politykę gospodarowania odpadami i ogólnoświatowy trend ekologiczny (www.phoenixtech.pl).


Laureat Drugiego Miejsca - EgzoTech – Jednoosiowe egzoszkielety dla rehabilitacji; koncepcja zakłada stworzenie przedsiębiorstwa mającego na celu produkcję, dystrybucję, oraz działalność badawczo-rozwojową egzoszkieletów oraz urządzeń medycznych i użytkowych.
Produktem flagowym EgzoTech byłby Stacjonarny Egzoszkielet Rehabilitacyjny sterowany elektromiogramem (egzotech.pl).

Kategoria „Twój biznes w nowej odsłonie”

Laureat Pierwszego Miejsca – INFADO – Aktywny zestaw hi-fi DSP: start-up o profilu high-tech w obszarze elektroniki, IT i algorytmów matematycznych cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP). Pierwszy produkt INFADO to aktywny zestaw głośnikowy hi-fi DSP - wykorzystuje szereg zaawansowanych technologii w celu połączenia wygody odtwarzania muzyki w formie plików z komputera PC czy iPod z najwyższą jakością audiofilską (www.infado.pl).


Laureat Drugiego Miejsca - Ubraniometr - mechanizm precyzyjnie porównujący rozmiary ubrań według marki. Jego celem jest zwiększenie sprzedaży ubrań w sklepach internetowych, dzięki zminimalizowaniu ryzyka niedopasowania zakupionej rzeczy (www.ubraniometr.pl).


Oprócz Finalistów na specjalnie przygotowanych stoiskach swoje pomysły potencjalnym inwestorom prezentowali półfinaliści Zacznij.biz (kategoria Nauka: Recykling i drugie życie elektroniki, Zaprojektujmnie.pl, kategoria Biznes: HaloTech – robotyka wysokich lotów, Multipla –
nauka języka angielskiego przez internet, Nubus – systemy informatyczne dla firm prawniczych). Nagrodzone i wyróżnione projekty wzbudziły zainteresowanie inwestorów, którzy mieli okazję przedyskutować ich szczegóły bezpośrednio z pomysłodawcami.


Skład Kapituły Honorowej Konkursu: Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Henryka Bochniarz – Prezydent PKPP Lewiatan, Michał Kleiber - Prezes Polskiej Akademii Nauk, Włodzimierz Kurnik – Rektor Politechniki Warszawskiej.Organizatorem Konkursów jest Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Konkursy realizowane są w ramach projektu pt. „Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 3 – Kapitał dla innowacji, Działanie 3.3 - Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Poddziałanie 3.3.1 – Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Jak wykonać przelew do ZUS po utworzeniu jednego konta
Od nowego roku zaczną obowiązywać zmiany w sposobie opłacania składek ZUS. Zmiany dotyczą wprowadzenia indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS). Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak od nowego roku prawidłowo wykonywać przelew do ZUS!
Czytaj dalej
Terminy wdrożenia JPK
Prowadząc jednoosobową działalność, jestem zobligowana do generowania JPK. Jakie terminy wdrożenia JPK mnie obowiązują?
Czytaj dalej
Jedno konto w ZUS - jakie zmiany nadchodzą?
Wraz z nowym rokiem, przedsiębiorców czekają duże zmiany w sposobie opłaca składek ZUS. Od stycznia zamiast trzech przelewów będzie dokonywany jeden - na jedno konto w ZUS. Jak będą rozliczane składki? Na jaki nr konta dokonywać wpłat? Sprawdź!
Czytaj dalej