Phoenix Technologies i Infado triumfatorami Konkursu Zacznij.biz

17 maja 2012 roku w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Finałowa Konkursu Zacznij.biz, zorganizowanego przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Lewiatan Business Angels. Zwycięskie projekty - Phoenix Technologies w kategorii „Nauka – ukryty potencjał biznesu” oraz Infado w kategorii „Twój biznes w nowej odsłonie” -  zostały wybrane w wyniku głosowania gości obecnych na Gali. Wśród nich obecni byli między innymi członkowie Kapituły Honorowej, jury konkursu i Aniołowie Biznesu zrzeszeni w Lewiatan Business Angels.


Gala Finałowa była ostatnim etapem Konkursu Zacznij.biz. Dwie edycje Konkursu (sekcja NAUKA i sekcja BIZNES) wystartowały 1 grudnia 2011 roku. Spośród niemal stu zgłoszonych pomysłów do kolejnego etapu zakwalifikowało się prawie osiemdziesiąt. Wzięły one udział w Innowatorium I, po którym przygotowane zostały pełne biznesplany. Decyzją jury do kolejnego etapu zakwalifikowały się dwadzieścia trzy projekty (sześć w sekcji „NAUKA – ukryty potencjał biznesu”, siedemnaście projektów w kategorii „Twój BIZNES w nowej odsłonie”). Kolejnym etapem (w dniach 16 i 17 kwietnia 2012 roku), następującym po Innowatorium II, były półfinałowe prezentacje inwestycyjne, przygotowane przez pomysłodawców. Wyboru Finalistów Konkursu dokonało Jury Konkursu w składzie: Jacek Błoński, Tomasz Grzybowski, Edward Kozicki, Szymon Kurzyca, Maciej Strzębicki.

Finalistami Konkursu Zacznij.biz, którzy zaprezentowali się podczas uroczystej Gali byli:
Kategoria „Nauka – ukryty potencjał biznesu”

Laureat Pierwszego Miejsca - Phoenix Technologies – Plazmowe systemy przetwarzania odpadów na energię; koncepcja biznesowa polega na opracowaniu i wdrożeniu do sprzedaży urządzeń do przetwarzania odpadów na energię elektryczną i ciepło. Technologia wpisuje się w bieżącą politykę gospodarowania odpadami i ogólnoświatowy trend ekologiczny (www.phoenixtech.pl).


Laureat Drugiego Miejsca - EgzoTech – Jednoosiowe egzoszkielety dla rehabilitacji; koncepcja zakłada stworzenie przedsiębiorstwa mającego na celu produkcję, dystrybucję, oraz działalność badawczo-rozwojową egzoszkieletów oraz urządzeń medycznych i użytkowych.
Produktem flagowym EgzoTech byłby Stacjonarny Egzoszkielet Rehabilitacyjny sterowany elektromiogramem (egzotech.pl).

Kategoria „Twój biznes w nowej odsłonie”

Laureat Pierwszego Miejsca – INFADO – Aktywny zestaw hi-fi DSP: start-up o profilu high-tech w obszarze elektroniki, IT i algorytmów matematycznych cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP). Pierwszy produkt INFADO to aktywny zestaw głośnikowy hi-fi DSP - wykorzystuje szereg zaawansowanych technologii w celu połączenia wygody odtwarzania muzyki w formie plików z komputera PC czy iPod z najwyższą jakością audiofilską (www.infado.pl).


Laureat Drugiego Miejsca - Ubraniometr - mechanizm precyzyjnie porównujący rozmiary ubrań według marki. Jego celem jest zwiększenie sprzedaży ubrań w sklepach internetowych, dzięki zminimalizowaniu ryzyka niedopasowania zakupionej rzeczy (www.ubraniometr.pl).


Oprócz Finalistów na specjalnie przygotowanych stoiskach swoje pomysły potencjalnym inwestorom prezentowali półfinaliści Zacznij.biz (kategoria Nauka: Recykling i drugie życie elektroniki, Zaprojektujmnie.pl, kategoria Biznes: HaloTech – robotyka wysokich lotów, Multipla –
nauka języka angielskiego przez internet, Nubus – systemy informatyczne dla firm prawniczych). Nagrodzone i wyróżnione projekty wzbudziły zainteresowanie inwestorów, którzy mieli okazję przedyskutować ich szczegóły bezpośrednio z pomysłodawcami.


Skład Kapituły Honorowej Konkursu: Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Henryka Bochniarz – Prezydent PKPP Lewiatan, Michał Kleiber - Prezes Polskiej Akademii Nauk, Włodzimierz Kurnik – Rektor Politechniki Warszawskiej.Organizatorem Konkursów jest Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Konkursy realizowane są w ramach projektu pt. „Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 3 – Kapitał dla innowacji, Działanie 3.3 - Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Poddziałanie 3.3.1 – Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu