Program księgowy dla biur rachunkowych

Wszystko, co niezbędne dla biur rachunkowych

Wypróbuj za darmo
Program księgowy dla biur rachunkowych

Możliwości systemu księgowego dla biur rachunkowych

Każdy plik faktury w formacie PDF lub jej zdjęcie wprowadzony do systemu, zostanie przetworzony przez OCR. A dzięki samouczącym się schematom księgowym program zaksięguje go w wersji roboczej. Rozwiązanie znacząco przyspiesza pracę i obniża koszt obsługi klientów.
Umożliwia generowanie i wysyłkę wszystkich form e-deklaracji oraz raportów JPK, pełna dwukierunkowa integracja z Ministerstwem Finansów.
Pozwala prowadzić pełną księgowość w każdej firmie, bez względu na osobowość prawną, wielkość czy też rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.
Automatyczne rozliczenia różnic kursowych i transakcji zagranicznych, delegacji, czy GTU. To tylko część przykładów funkcji przydatnych księgowym.
Obsługuje wszystkie formy księgowości - od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów (KPiR), aż po kartę podatkową. W każdej formie prawnej, JDG czy też spółek osobowych.
Poznaj
więcej funkcji
programu księgowego

Funkcje oprogramowania księgowego dla biur rachunkowych

Program księgowy dla biur rachunkowych
RMK

W systemie użytkownicy mają możliwość dodawania RMK czyli rozliczeń międzyokresowych kosztów. Wystarczy wskazać okres, do którego odnosi się wydatek, a system automatycznie podzieli koszt na okresy, których dotyczy poniesiony

Elektroniczna faktura ustrukturyzowana

Oprogramowanie umożliwia generowanie e-faktur w formie ustrukturyzowanego pliku XML zgodnego z przepisami Ministerstwa Finansów. System posiada integrację z KSeF, dzięki czemu możliwa jest bezpośrednia wysyłka faktur do KSeF oraz import dokumentów.

Biała lista podatników

Program umożliwia automatyczną weryfikację numeru rachunku bankowego kontrahenta na białej liście podatników dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów. Funkcja ma na celu usprawnienie procesu księgowania dokumentów

Różnice kursowe

Program umożliwia automatyczne wyliczenie różnic kursowych od transakcji zakupu i sprzedaży, udokumentowanych fakturą w walucie obcej i z zapłatą w walucie obcej. System pobiera sam średnie kursy walut z NPB

Transakcje zagraniczne

W systemie sposób ujmowania transakcji zagranicznych jest uzależniony od rodzaju zawartej transakcji (import usług, import usług art.28b, WNT czy uproszczony import towarów) oraz od tego jaki podmiot dokonał takiej transakcji

Środki trwałe

Funkcja środki trwałe jest częścią integralną systemu, umożliwia ewidencjonowanie majątku i przeprowadzanie szeregu operacji na środkach trwałych.

Rozliczanie pojazdów

Funkcja znacząco ułatwia rozliczanie każdego pojazdu użytkowanego dla potrzeb działalności gospodarczej. Będącego własnością firmy, wynajętego, leasingowanego lub użytkowanego na innych zasadach.

Windykacja

Oprogramowanie posiada zaprogramowaną drogę do prowadzenia miękkiej windykacji przed procesowej. Zintegrowane jest z giełdami długów jak i firmami windykacyjnymi.

Integracja z bankami

Integracja na podstawie dyrektywy PSD 2 Unii Europejskiej. Automatycznie rozlicza przychody jak i wydatki na podstawie wpływów i wypływów z rachunku bankowego przedsiębiorstwa

Więcej funkcji programu księgowego dla biur rachunkowych

Razem ze społecznością biur rachunkowych wprowadzamy nowe funkcje co miesiąc

Fakturowanie dodatkowych usług na koniec miesiąca na podstawie specyfikacji.
W prosty sposób za pomocą integratora JPK można zaimportować sprzedaż z innego programu.
Funkcjonalność ta usprawnia pracę księgowym, w łatwy sposób można sprawdzić czy klient ma prawo do odliczenia VAT.
Schemat księgowy pozwalający poprawnie rozliczyć zdarzenie i wygenerować deklarację.
System daje możliwość automatycznego księgowania faktury kosztowej przesłanej wcześniej emailem.
Funkcja powiadamiania klientów SMS oraz email o niezapłaceniu faktury.
Użytkownik może wygenerować wezwanie do zapłaty a następnie wysłać je do kontrahenta bezpośrednio z systemu.
W systemie jest możliwość wygenerowania i wysyłki noty odsetkowej.
Funkcja rzetelny kontrahent pozwala sprawdzić uczciwość klienta przed podjęciem współpracy.
Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy łącząc wiele źródeł przychodu jak i stosując wszystkie ulgi.
System pozwala wygenerować wszystkie rodzaje zeznań rocznych i przesłać je elektronicznie do MF
Rozliczenie transakcji podlegającej opodatkowaniu VAT u nievatowca
W ramach zarządzania pojazdami system pozwala zgłosić samochód do US w celu odliczenia 100% VAT.
System pozwala wygenerować i wysłać do US wszystkie wymagane prawem rodzaje plików JPK
Funkcja pozwala w prosty sposób rozliczyć klienta który zgłosił się do procedury VAT OSS
System pozwala na dokonywanie masowych wielu operacji. Generowania, wysyłki, importów danych. Znacząco usprawniając pracę biura rachunkowego.

…a dodatkowo brak ograniczeń w ilości zadawanych pytań ekspertom!

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Dyrektor Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz