Zostań Partnerem Programu

Program Aktywizacja skierowany jest do organizacji pozarządowych i instytucji, które aktywnie wspierają ideę przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych. W szczególności są to zrzeszenia bezrobotnych, organizacje studenckie, stowarzyszenia wspierające rozwój MSP, fundacje, kluby, portale społecznościowe, firmy szkolące przyszłych przedsiębiorców. Podjęta współpraca, ma na celu efektywne przeciwdziałanie bezrobociu oraz promocję mikroprzedsiębiorczości w Polsce.

Organizacjom, zainteresowanym wzięciem udziału w Programie Aktywizacja, gwarantujemy szybkie przesłanie szczegółowych informacji oraz ograniczenie formalności do minimum. Udział w projekcje nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami ze strony organizacji.

Rolą placówek, z którymi współpracujemy w ramach Programu Aktywizacja, jest przede wszystkim informowanie potencjalnych beneficjentów o projekcie. Jeśli pojawia się zainteresowanie korzystaniem z serwisu, placówki te zgłaszają poprzez e-mail ilość chętnych osób . W odpowiedzi zostają przesłane kody aktywacyjne. Każdy kod uprawnia do korzystania w pełnym pakiecie z serwisu przez okres 12 miesięcy, bez dalszych zobowiązań po upływie tego okresu.

Organizacje zainteresowane wzięciem udziału w Programie Aktywizacja, proszone są o kontakt z nami.

Agnieszka Zwierzyńska
agnieszka.zwierzynska@wfirma.pl

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Jak wykonać przelew do ZUS po utworzeniu jednego konta
Od nowego roku zaczną obowiązywać zmiany w sposobie opłacania składek ZUS. Zmiany dotyczą wprowadzenia indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS). Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak od nowego roku prawidłowo wykonywać przelew do ZUS!
Czytaj dalej
Terminy wdrożenia JPK
Prowadząc jednoosobową działalność, jestem zobligowana do generowania JPK. Jakie terminy wdrożenia JPK mnie obowiązują?
Czytaj dalej
Jedno konto w ZUS - jakie zmiany nadchodzą?
Wraz z nowym rokiem, przedsiębiorców czekają duże zmiany w sposobie opłaca składek ZUS. Od stycznia zamiast trzech przelewów będzie dokonywany jeden - na jedno konto w ZUS. Jak będą rozliczane składki? Na jaki nr konta dokonywać wpłat? Sprawdź!
Czytaj dalej