Zostań Partnerem Programu

Program Aktywizacja skierowany jest do organizacji pozarządowych i instytucji, które aktywnie wspierają ideę przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych. W szczególności są to zrzeszenia bezrobotnych, organizacje studenckie, stowarzyszenia wspierające rozwój MSP, fundacje, kluby, portale społecznościowe, firmy szkolące przyszłych przedsiębiorców. Podjęta współpraca, ma na celu efektywne przeciwdziałanie bezrobociu oraz promocję mikroprzedsiębiorczości w Polsce.

Organizacjom, zainteresowanym wzięciem udziału w Programie Aktywizacja, gwarantujemy szybkie przesłanie szczegółowych informacji oraz ograniczenie formalności do minimum. Udział w projekcje nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami ze strony organizacji.

Rolą placówek, z którymi współpracujemy w ramach Programu Aktywizacja, jest przede wszystkim informowanie potencjalnych beneficjentów o projekcie. Jeśli pojawia się zainteresowanie korzystaniem z serwisu, placówki te zgłaszają poprzez e-mail ilość chętnych osób . W odpowiedzi zostają przesłane kody aktywacyjne. Każdy kod uprawnia do korzystania w pełnym pakiecie z serwisu przez okres 12 miesięcy, bez dalszych zobowiązań po upływie tego okresu.

Organizacje zainteresowane wzięciem udziału w Programie Aktywizacja, proszone są o kontakt z nami.

Agnieszka Zwierzyńska
agnieszka.zwierzynska@wfirma.pl