Kadry, płace i ubezpieczenia

30 dni 360 dni
1-3
PLN
4-10
PLN
11-20
PLN
21+
PLN
PLN / 30 dni

za wszystkich pracowników

Wypróbuj za darmo
  • Rozliczanie cudzoziemców

  • Generator umów

  • E-akta osobowe

  • Import e-zwolnień z PUE

  • Ewidencje czasu pracy

  • Deklaracje roczne

  • e-Deklaracje, e-ZUS

  • Wsparcie ekspertów

Podane kwoty są cenami netto.
Promocja

30 dni za darmo,
zero zobowiązań!

Twoja praca jeszcze nigdy nie była tak prosta.
Testuj za darmo przez 30 dni.

Generowanie umów

Sporządzanie umów o pracę, zlecenie i dzieło, generowanie aneksów i dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy.

Rozliczanie wynagrodzeń

Wprowadzanie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, generowanie elastycznych list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych.

Deklaracje

Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych, rozliczeniowych i zeznań rocznych, elektroniczna wysyłka deklaracji, integracja z ZUS i MF.

Ewidencja czasu pracy

Ewidencjonowanie czasu pracy zatrudnionych, rozliczanie godzin nadliczbowych oraz nocnych, indywidualne harmonogramy pracy, automatyczne wyliczanie urlopu.

E-akta

Dodawanie, przechowywanie i zarządzanie dokumentacją pracowników, prowadzenie elektronicznych akt osobowych.

Zaświadczenia i raporty

Generowanie zaświadczeń o dochodach, zatrudnieniu i wynagrodzeniu, informacja roczna dla osoby ubezpieczonej, informacja o warunkach zatrudnienia, PFRON.

Dodatkowo zyskujesz

Bezpłatne aktualizacje systemu

Regularne aktualizacje zgodne z obowiązującym stanem prawnym i dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Bezpieczeństwo informacji

Dane przechowywane są w profesjonalnych serwerowniach odpowiadających najwyższym standardom bezpieczeństwa.

Ochrona danych osobowych

Zasady działania systemu dostosowane są do wymogów stawianych w ustawie o ochronie danych osobowych.