Kasa / Bank

Monitoruj przepływy pieniężne w firmie

Kasa/Bank

System wFirma.pl umożliwia swoim użytkownikom pełną kontrolę nad dokonywanymi i otrzymywanymi płatnościami. Dzięki modułowi KASA/BANK możesz dokonywać takich czynności jak rozliczenie transakcji czy eksportowanie niektórych danych.

Kasa

Kasa

Przy włączonym module kasy na podstawie wprowadzonych do systemu gotówkowych rozliczeń przychodów, wydatków oraz deklaracji system automatycznie tworzy odpowiedni dokument kasowy (KP, KW). Pozwala to generować raporty kasowe.

Bank

Bank

W przypadku płatności przelewowych możesz natomiast dokonywać rozliczenia transakcji na podstawie zaimportowanego do systemu wyciągu z konta bankowego. Program sam przyporządkowuje wykonane na koncie bankowym operacje do odpowiednich dokumentów w systemie.

Możliwe jest eksportowanie z systemu takich danych jak:

  • rozliczenia ZUS,
  • podatek dochodowy,
  • podatek za pracownika,
  • podatek VAT,
  • wydatki,
  • listy płac i rachunki.

Pełna integracja z Alior Bankiem

Pełna integracja z Alior Bankiem

System wFirma.pl posiada również pełną integrację z Alior Bankiem, dzięki czemu możliwe jest pobieranie wyciągów oraz eksport wydatków bezpośrednio do koszyka przelewów i potwierdzenie ich w banku z pominięciem pliku eksportu.

Wypróbuj za darmo

Zobacz jak wFirma.pl może udoskonalić Twój biznes