Kasa/Bank

Zyskaj pełną kontrolę nad dokonywanymi i otrzymywanymi płatnościami. Dzięki modułowi kasa/bank możesz między innymi rozliczać transakcje czy eksportować dane do banku.

Najważniejsze funkcje modułu Kasa/Bank

Poznaj główne korzyści wynikające z korzystania z integracji z e-bankowością oraz modułu kasowego.

Monitorowanie stanów magazynowych

Kontrola płatności

W systemie masz do dyspozycji szereg funkcji, które służą do monitoringu i kontroli płatności dokumentów sprzedaży i zakupu. Dostępna opcja nierozliczonych przychodów i wydatków pozwala na wgląd do zestawienia wszystkich nierozliczonych faktur.

Monitorowanie stanów magazynowych

Dzięki filtrom możesz szybko wyszukać informacje za dany rok, miesiąc lub sprawdzić stan oraz metodę płatności. Niezapłacone faktury możesz rozliczyć, eksportować do banku lub korygować, a na podstawie innych dokumentów zakupu szybko wystawisz do nich fakturę.

Rozliczenia kasowe

Monitorowanie stanów magazynowych

Generowanie dokumentów kasowych

Przy włączonym module kasy na podstawie wprowadzonych do systemu gotówkowych rozliczeń przychodów, wydatków oraz deklaracji system automatycznie tworzy odpowiedni dokument kasowy (KP, KW). Pozwala to następnie generować raporty kasowe z danego dnia lub całego miesiąca.

Monitorowanie stanów magazynowych

Wniosek o zaliczki

System wFirma.pl umożliwia wystawianie wniosków o zaliczki dla pracowników. Wystarczy zdefiniować dla jakiego pracownika, w jakim celu i na jaką kwotę udzielana jest zaliczka. W następnym kroku możesz dokonać ostatecznego rozliczenia wydanej zaliczki.

Połączenie z bankami

Monitorowanie stanów magazynowych

Integracja z e-bankowością

Eksportuj wystawiane w systemie wydatki (faktura VAT, faktura bez VAT, dowód wewnętrzny), listy płac i rachunki pracownika do jednego pliku, który potem możesz eksportować do banku. Analogicznie możesz także importować transakcje z banku do systemu. Po załadowaniu pliku serwis sam dopasuje wykonane operacje na koncie bankowym do dokumentów utworzonych w programie.

Monitorowanie stanów magazynowych

Pełna integracja z Alior Bankiem

System wFirma.pl posiada również pełną integrację z Alior Bankiem, dzięki czemu możliwe jest pobieranie wyciągów oraz eksport wydatków bezpośrednio do koszyka przelewów i potwierdzenie ich w banku z pominięciem pliku eksportu. Dzięki integracji możesz eksportować do banku między innymi podatek dochodowy, podatek VAT, podatek za pracownika, deklaracje rozliczeniowe ZUS, wydatki, listy płac czy rachunki.

  • Wygoda pracy

    Wygodę pracy

  • Mobilność

    Mobilność

  • Bezpieczeństwo

    Bezpieczeństwo

Bezpieczne aktualizacje systemu

Bezpłatnych aktualizacji systemu

Rozwijamy serwis poprzez regularne aktualizacje zgodne z obowiązującym stanem prawnym i potrzebami naszych klientów.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwa informacji

Dane przechowujemy w profesjonalnych serwerowniach spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Ochrona danych osobowych

Ochrony danych osobowych

Dostosowaliśmy zasady działania systemu do wymogów stawianych w ustawie o ochronie danych osobowych.