Rozbudowany magazyn online

Moduł magazyn online przeznaczony jest dla czynnych podatników VAT i jest w pełni zintegrowany z narzędziami księgowymi. Posiada rozbudowane funkcje wspierające sprzedaż oraz zarządzanie produkcją, dzięki czemu można na bieżąco monitorować przepływ towarów.

Księgowość online Rozbudowany magazyn Faktury online Kadry i płace Kasa/bank

Najważniejsze funkcje magazynu

Możliwość optymalizowania stanów magazynowych poprzez definiowanie progów i automatyczne zamówienia u dostawców to główne korzyści prowadzenia magazynu online.

Monitorowanie stanów magazynowych

Optymalizacja stanów magazynowych

Podstawowym zadaniem systemu magazynowego online jest optymalizacja stanów magazynowych w oparciu o aktualne zapotrzebowanie firmy i płynne tworzenie zamówień u dostawców.

Monitorowanie stanów magazynowych

System daje możliwość definiowania progów magazynowych - minimalnych, bezpiecznych i maksymalnych. Funkcja ta pozwala uniknąć zalegania towarów w magazynie.

Zarządzanie towarami

Monitorowanie stanów magazynowych

Automatyzacja procesów

System informuje o towarach, których ilość jest bliska wyczerpaniu. W sytuacji, gdy w magazynie brakuje kilku różnych produktów, użytkownik nie musi generować zamówień osobno dla każdego z nich. Po uruchomieniu funkcji automatycznych zamówień system sam wyróżni produkty, które muszą być uzupełnione.

Monitorowanie stanów magazynowych

Kompletacja produktów

Funkcja kompletacji pozwala w prosty sposób złożyć jeden produkt z kilku półproduktów lub analogicznie zdemontować produkt główny na wiele półproduktów, zachowując przy tym odpowiednie stany magazynowe. Dzięki temu możliwe jest także połączenie świadczonych usług z materiałami wykorzystanymi do ich realizacji.

Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe przeznaczone są do prowadzenia ewidencji obrotu związanego z zakupami lub sprzedażą towarów i materiałów (dokumenty PZ, WZ) oraz obrotem wewnątrz firmy, wynikającym z przyjęcia lub wydania towaru (dokumenty PW, RW).

Monitorowanie stanów magazynowych

Na podstawie wygenerowanych dokumentów zmieniają się stany magazynowe produktów.

Zarządzanie magazynem

Monitorowanie stanów magazynowych

Obsługa rezerwacji od klientów

Moduł umożliwia zarezerwowanie towaru w magazynie w celu zabezpieczenia przed jego wydaniem innemu klientowi. Rezerwacja możliwa jest zarówno dla towaru, który znajduje się w magazynie oraz dla takiego, którego aktualnie brakuje. Dodatkowo na podstawie wystawionej rezerwacji możesz wygenerować dokument WZ, paragon lub fakturę.

Monitorowanie stanów magazynowych

Grupy cenowe

Możesz dodać dowolną liczbę grup cenowych, które pozwolą na stworzenie wielu cenników, np. jeden dla klientów detalicznych, inny dla hurtowych, kolejny w EUR. Masz także możliwość przypisania grup cenowych do danego kontrahenta. Na podstawie wystawionej dla niego faktury sprzedaży następuje automatyczne przypisanie do niego grupy cenowej.

Monitorowanie stanów magazynowych

Czytnik kodów kreskowych

System posiada funkcję generowania i czytania kodów kreskowych, co znacznie usprawnia proces zarządzania przepływem towarów w magazynie, wpływa na większą sprzedaż oraz pozwala na szybkie wystawianie faktur i dokumentów magazynowych.

Monitorowanie stanów magazynowych

Analizy magazynowe

W systemie możesz sporządzać analizy zakupów i sprzedaży według asortymentu oraz raporty stanów magazynowych. Stan magazynu może zostać poddany analizie według dowolnie wybranych parametrów - zakres dat, kontrahent czy konkretny towar.

  • Wygoda pracy

    Wygodę pracy

  • Mobilność

    Mobilność

  • Bezpieczeństwo

    Bezpieczeństwo

Bezpieczne aktualizacje systemu

Bezpłatnych aktualizacji systemu

Rozwijamy serwis poprzez regularne aktualizacje zgodne z obowiązującym stanem prawnym i potrzebami naszych klientów.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwa informacji

Dane przechowujemy w profesjonalnych serwerowniach spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Ochrona danych osobowych

Ochrony danych osobowych

Dostosowaliśmy zasady działania systemu do wymogów stawianych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Do tej pory księgowość była dla mnie wyzwaniem, jednak z systemem wFirma.pl jest to dużo prostsze niż wcześniej. Panel jest prosty w obsłudze, a w przypadku pytań mogę od razu skonsultować się z ekspertem.

Dariusz

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu.

Kasa fiskalna online? Sprawdź, jakie są nowe obowiązki ewidencjonowania przychodu za pomocą kasy fiskalnej obowiązujące od maja 2019! Dowiedz się, które przedsiębiorstwa powinny z niej korzystać, a w jakich przypadkach można od tego obowiązku odstąpić.

Jednolity plik kontrolny od stycznia 2018 roku obowiązuje wszystkich przedsiębiorców. Gdy w pliku przesłanym do Ministerstwa Finansów pojawią się pomyłki czy błędy, konieczna będzie korekta JPK. Jak szybko naprawić błąd w Jednolitym Pliku Kontrolnym?

Czy umowę terminową można zakończyć wyłączenie z upływem czasu na jaki była zawarta? Czy wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony może być wadliwe? Jakie są okresy wypowiedzenia? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!