Kadry i płace

Kadry i płace online to nowoczesne i wygodne narzędzie dla firm

Kadry i płace

Moduł pozwala zarządzać płacami w firmie. System posiada rozbudowany kalendarz zintegrowany z powiadomieniami dzięki któremu prowadzenie kadr będzie jeszcze bardziej profesjonalne.

Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy

Funkcjonalne kalendarze pozwalają na definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy zatrudnionych osób.

Ewidencja czasu pracy pozwala ująć zarówno łączną sumę przepracowanych w danym dniu godzin, jak i rozróżnić godziny na zwykłe, nadliczbowe wypłacane (50 lub 100%) oraz nadliczbowe zamieniane na wolne w innym terminie, a także godziny nocne.

Możliwe jest również dodawanie wszelkich nieobecności, związanych z urlopami lub zwolnieniami chorobowymi.

Zarządzanie terminami

Zarządzanie terminami

Najważniejsze terminy dotyczące kończących się umów, terminów zgłoszeń do ZUS, opłatach składek i podatku są automatycznie zaznaczone w kalendarzu.

Możliwe jest wprowadzenie własnych ważnych terminów, dotyczących przykładowo upływającego okresu ważności badań lekarskich pracownika.

Przypomnienie o zbliżających się terminach jest wysyłane poprzez e-mail.

Szybkie generowanie listy płac

Szybkie generowanie listy płac

Na podstawie wprowadzonych umów wraz z uzupełnioną ewidencją czasu pracy wFirma.pl przygotuje listę płac pracowników - zbiorową lub indywidualną.

Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych składników wynagrodzenia oraz dokonania potrąceń z list płac. System automatycznie pobiera niezbędne dane i nalicza wartość wynagrodzeń na podstawie wprowadzonych danych.

Wygenerowanie listy płac powoduje automatyczne księgowanie wynagrodzeń w księdze przychodów i rozchodów - nie ma konieczności dokonywania dodatkowych zapisów, a także automatycznie naliczenie składek w deklaracji rozliczeniowej ZUS.

Tworzenie deklaracji rozliczenionwych i zgłoszeniowych ZUS

Tworzenie deklaracji rozliczenionwych i zgłoszeniowych ZUS

W systemie istnieje możliwość wygenerowania wszystkich deklaracji zgłoszeniowych, między innymi ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA zarówno za właściciela firmy, jak i za osoby współpracujące oraz pracowników.

Składki są naliczane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA na raportach imiennych ZUS RCA/ZUS RZA/ZUS RSA, na podstawie wygenerowanej listy płac lub rachunku.

PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR bezpośrednio do US

Po zakończeniu roku podatkowego każdy przedsiębiorca, który zatrudniał pracowników, jest zobligowany by przekazać do urzędu skarbowego deklaracje roczne PIT-4R i/lub PIT-8AR, a także PIT-11, które można wysłać bezpośrednio z wFirma.pl do urzędu skarbowego.

Eksport do Płatnika

Eksport pliku KEDU pozwala na sporą oszczędność czasu, dzięki temu użytkownicy, którzy korzystają z programu Płatnik lub ePłatnik na platformie PUE mogą do niego importować dokumenty bezpośrednio z serwisu wFirma.pl.

Rozliczanie umów o pracę

Rozliczanie umów o pracę

W systemie wFirma.pl możesz tworzyć, aneksować oraz zakończyć umowę o pracę zawartą z pracownikiem. Dzięki programowi będziesz musiał jedynie uzupełnić podstawowe dane niezbędne do poprawnego sporządzenia umowy.

Szablon umowy o pracę dostępny w systemie jest w pełni edytowalny. Istnieje także możliwość stworzenia własnej bazy szablonów umów o pracę.

Po zakończeniu umowy o pracę możliwe jest wygenerowanie świadectwa pracy.

Obsługa umów cywilnoprawnych

Dostępne w systemie schematy naliczania składek od umów zlecenie ułatwią dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń oraz naliczenie składek.

Łatwo możesz wygenerować rachunek do umowy. Wystawienie takiego dokumentu oznacza automatyczne ujęcie kosztu wynagrodzenia w księdze przychodów i rozchodów. Nie trzeba więc dokonywać żadnych dodatkowych księgowań.

Generowanie wydruków kadrowych

Istnieje możliwość tworzenia dokumentów, które pomogą zarządzać sprawami pracowniczymi: świadectw pracy, kartotek wynagradzania, list obecności, informacji pracowniczej czy wniosku urlopowego.

Wypróbuj za darmo

Zobacz jak wFirma.pl może udoskonalić Twój biznes