Kadry i płace

Moduł pozwala zarządzać płacami w firmie. System posiada rozbudowany kalendarz zintegrowany z powiadomieniami, dzięki któremu prowadzenie kadr będzie jeszcze bardziej profesjonalne.

Wypróbuj za darmo
Program do faktur online Kasa/Bank
Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy

Funkcjonalne kalendarze pozwalają na definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy zatrudnionych osób.

Ewidencja czasu pracy pozwala ująć zarówno łączną sumę przepracowanych w danym dniu godzin, jak i rozróżnić godziny na zwykłe, nadliczbowe wypłacane (50 lub 100%) oraz nadliczbowe zamieniane na wolne w innym terminie, a także godziny nocne.

Możliwe jest również dodawanie wszelkich nieobecności związanych z urlopami lub zwolnieniami chorobowymi.

Zarządzanie terminami

Zarządzanie terminami

Najważniejsze terminy dotyczące kończących się umów, terminów zgłoszeń do ZUS, opłatach składek i podatku są automatycznie zaznaczone w kalendarzu.

Możliwe jest wprowadzenie własnych ważnych terminów, dotyczących przykładowo upływającego okresu ważności badań lekarskich pracownika.

Przypomnienie o zbliżających się terminach jest wysyłane poprzez e-mail.

Szybkie generowanie listy płac

Szybkie generowanie listy płac

Na podstawie wprowadzonych umów, wraz z uzupełnioną ewidencją czasu pracy wFirma.pl, przygotuje listę płac pracowników - zbiorową lub indywidualną.

Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych składników wynagrodzenia oraz dokonania potrąceń z list płac. System automatycznie pobiera niezbędne dane i nalicza wartość wynagrodzeń na podstawie wprowadzonych danych.

Wygenerowanie listy płac powoduje automatyczne księgowanie wynagrodzeń w księdze przychodów i rozchodów (nie ma konieczności dokonywania dodatkowych zapisów), a także automatyczne naliczenie składek w deklaracji rozliczeniowej ZUS.

Tworzenie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS

Tworzenie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS

W systemie istnieje możliwość wygenerowania wszystkich deklaracji zgłoszeniowych, między innymi ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA zarówno za właściciela firmy, jak i za osoby współpracujące oraz pracowników.

Składki są naliczane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA na raportach imiennych ZUS RCA/ZUS RZA/ZUS RSA, na podstawie wygenerowanej listy płac lub rachunku.

PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR bezpośrednio do US

Po zakończeniu roku podatkowego każdy przedsiębiorca, który zatrudniał pracowników, jest zobligowany by przekazać do urzędu skarbowego deklaracje roczne PIT-4R i/lub PIT-8AR, a także PIT-11, które można wysłać bezpośrednio z wFirma.pl do urzędu skarbowego.

Eksport do Płatnika

Eksport pliku KEDU pozwala na sporą oszczędność czasu, dzięki temu użytkownicy, którzy korzystają z programu Płatnik lub ePłatnik na platformie PUE mogą do niego importować dokumenty bezpośrednio z serwisu wFirma.pl.

Rozliczanie umów o pracę

Rozliczanie umów o pracę

W systemie wFirma.pl możesz tworzyć, aneksować oraz zakończyć umowę o pracę zawartą z pracownikiem. Dzięki programowi będziesz musiał jedynie uzupełnić podstawowe dane niezbędne do poprawnego sporządzenia umowy.

Szablon umowy o pracę dostępny w systemie jest w pełni edytowalny. Istnieje także możliwość stworzenia własnej bazy szablonów umów o pracę.

Po zakończeniu umowy o pracę możliwe jest wygenerowanie świadectwa pracy.

Obsługa umów cywilnoprawnych

Dostępne w systemie schematy naliczania składek od umów zlecenie ułatwią dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń oraz naliczenie składek.

Łatwo możesz wygenerować rachunek do umowy. Wystawienie takiego dokumentu oznacza automatyczne ujęcie kosztu wynagrodzenia w księdze przychodów i rozchodów. Nie trzeba więc dokonywać żadnych dodatkowych księgowań.

Generowanie wydruków kadrowych

Istnieje możliwość tworzenia dokumentów, które pomogą zarządzać sprawami pracowniczymi: świadectw pracy, kartotek wynagradzania, list obecności, informacji pracowniczej czy wniosku urlopowego.

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu.

Ulga na start ma na celu ułatwienie początkującym przedsiębiorcom prowadzenie działalności. Zacznie obowiązywać od 30 kwietnia 2018 roku. Na czym dokładnie będzie polegać? Jakie są warunki skorzystania z niej? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

Czytaj dalej

Przedsiębiorcy wielokrotnie dokonują zakupu towarów od kontrahentów spoza UE. Odprawa celna może się odbywać na terenie Polski lub w innym państwie unijnym. Dowiedz się, jak rozliczać podatek VAT przy imporcie z Chin w zależności od kraju odprawy!

Czytaj dalej

Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Czy możliwa jest sprzedaż środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności? Jak ją udokumentować? Dowiedz się więcej na ten temat czytając nasz artykuł!

Czytaj dalej

Zobacz pozostałe funkcje wFirma.pl