Pełna księgowość dla biur rachunkowych online
Możliwości aplikacji

Pełna księgowość dla biur rachunkowych online

Księga handlowa z OCR
System księgowy zawiera wzorcowe plany kont optymalne do rodzajów prowadzonej działalności jak i formy organizacyjnej. Zaprogramowane automatyczne schematy księgowe połączone z OCR znacząco przyspieszają pracę, równolegle eliminując możliwości pomyłek kwotowych.
Pojazdy z uwzględnieniem limitów w FK
Automatyczne rozliczanie pojazdów wykorzystywanych w firmie - odliczenie 50 lub 100% VAT oraz 20, 75 lub 100% KUP z uwzględnieniem ustawowych limitów dla wszystkich form pojazdów, w tym: leasingi, środki trwałe, samochody elektryczne, samochody prywatne oraz samochody użyczone.
Międzyokresowe rozliczanie kosztów (RMK)
Funkcja RMK służy usprawnieniu ewidencjonowania kosztów w czasie. Dzięki temu system automatycznie dokonuje ujęcia kosztu rozdzielając go na poszczególne okresy rozliczeniowe. To rozwiązanie pozwala na zaoszczędzenie czasu, który użytkownik poświęciłby na ręczne wyliczenia poza systemem.
Różnice kursowe w Kasa i Bank
Rozliczanie płatności w systemie odbywa się automatycznie. Oprogramowanie FK zintegrowane jest z większością banków komercyjnych w Polsce. Moduł pozwala na bieżąco monitorować przepływy pieniężne, dzięki czemu odpada konieczność rozliczania wyciągów bankowych na koniec miesiąca. Dzięki integracji z tabelą kursów walut NBP, system wylicza na koniec miesiąca różnice kursowe po stronie przychodów jak i wydatków. Dla pewności, informacje z systemu można wysłać też drogą e-mail czy SMS.
CIT Estoński w księgach
System umożliwia rozliczanie spółek, które wybrały jako formę rozliczania podatku tzw. CIT Estoński. Dzięki zautomatyzowanym funkcjom w łatwy sposób można wyliczyć:
  • ryczałt od zysku przeznaczonego na wypłatę dywidend lub pokrycia straty,
  • podatek od dywidend na zasadach CIT estońskiego,
  • podatek od ukrytych zysków (wydzielenie wydatków niezwiązanych z działalnością, np. 50% kosztów eksploatacji samochodów).
Te kompleksowe rozwiązania pomogą klientom Twojego biura na optymalizację podatków.

Dowiedz się więcej o CIT estońskim
FK dla Osób fizycznych i NGO
W systemie możesz prowadzić księgę handlową dla osób fizycznych, spółek osób fizycznych, organizacji pozarządowych NGO,jak również dla osób prawnych. Dla wszystkich tych podmiotów mamy dedykowanerozwiązania ułatwiające księgowanie dokumentów, rozliczanie podatków dochodowych w zależności od formy prawnejpodmiotu jak również tworzenie sprawozdań finansowych.
Środki trwałe i WNIP
System umożliwia ewidencjonowanie i rozliczanie środków trwałych oraz WNiP, bez konieczności kupowania dodatkowych modułów. Jednym wpisem można dodać fakturę do wszystkich rejestrów księgowych, w tym do ewidencji środków trwałych. Program sam wyliczy i zaksięguje odpisy amortyzacyjne, a księgowanie środków trwałych w budowie nigdy nie było tak proste.
E-sprawozdania
JPK_SF, czyli generowanie e-sprawozdań w postaci pliku xml przygotowanego do załączenia w KRS lub KAS. Funkcja jest wbudowana w system bez konieczności kupowania kolejnych nakładek. Zyskujesz gotowe wzorcowe schematy bilansu i RZiS, z możliwością łatwego wprowadzania własnych zmian,zatwierdzania i publikowania do wglądu przedsiębiorcy.
Zapomnij co to Płatnik
Moduł kadry i płace posiada rozbudowany system komunikujący się z ZUS ePUE. W całości zastępujący swoją funkcjonalnością oprogramowanie Płatnik. Proces zatrudnienia, tworzenia umów o pracę,list płac generuje dokumentację zgłoszeniową oraz deklaracje rozliczeniowe w systemie.
Komunikacja z ZUS i MF
Wygodne generowanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych oraz plików JPK przy jednoczesnej możliwości ich masowej wysyłki z systemu za wszystkich klientów jednocześnie. To wszystko dzięki bezpośredniej dwustronnej integracji z ZUS i MF. Dla każdej deklaracji istnieje możliwość pobrania UPO.
Współpraca z klientem online
System na każdym kroku wykorzystuje zalety wspólnej pracy przedsiębiorcy i księgowego na jednym koncie. Przedsiębiorca wystawia faktury i dodaje pliki z fakturami zakupu a te automatycznie są księgowane. Wszystkie wyliczenia podatków i ZUS są publikowane dla klienta w jego panelu. Wyniki te można również wysłać mailem lub SMS-em zbiorczo do wszystkich klientów naraz.
wFirma panel
OCR w ramach pakietu bez żadnych dopłat i limitów
OCR jako uzupełnienie księgowości eliminuje znacząco proces przetwarzania danych i wprowadzania ich do systemu. Wpływa na bezpieczeństwo danych tworząc przy wpisach archiwum plików zaksięgowanych faktur. Eliminuje całkowicie możliwość popełniania błędów kwotowych. Połączenie OCR i inteligentnych schematów księgowych automatyzuje proces księgowy do maksimum.

Zobacz pozostałe obszary:

Księgowość z OCR

Kadry, płace i ubezpieczenia

Rozliczanie podatków i składek ZUS

Zarządzanie biurem rachunkowym

Reklama biura rachunkowego

Panel klienta

Księga handlowa online

KSeF

Przetestuj wFirmę dla Biur 
Rachunkowych