Zarządzanie biurem rachunkowym
Możliwości aplikacji

Zarządzanie biurem rachunkowym

Lista firm z funkcją działań masowych

W celu usprawnienia pracy w biurze rachunkowym w głównym widoku znajduje się lista firm z wykazem dostępnych akcji masowych. Pozwalają one na szybkie wykonanie działań dla kilku wybranych lub wszystkich klientów jednocześnie.

Wystawianie faktur za usługi cykliczne

Faktury cykliczne za usługi księgowe dla klientów można wystawić masowo dla wszystkich jednym kliknięciem. System pozwala biurom rachunkowym na pojedyncze i masowe wystawianie oraz elektroniczną wysyłkę dokumentów sprzedaży. Przed wystawieniem faktury należy zdefiniować zakres usług dla konkretnego klienta.

Dodatkowe odpłatne czynności wobec klienta biura rachunkowego

System automatyzuje tworzenie zadań, wycenę i proces akceptacji naszej propozycji cenowej przez klienta. Po zakończeniu miesiąca klient otrzymuje specyfikację wykonanych dodatkowych prac oraz fakturę dodatkową.

Zbiorcze wysyłanie informacji o podatkach i ZUS dla klientów

Platforma wFirma pozwala na zbiorcze wysyłanie informacji o podatkach i składkach ZUS do wszystkich lub wybranych klientów biura rachunkowego. Szef biura rachunkowego może wysłać taką informację poprzez system lub w formie SMS, po uprzednim dodaniu numeru telefonu klienta do systemu.

Zarządzanie zadaniami oraz tworzenie list zadań dla pracowników biura rachunkowego

System dla biur rachunkowych został tak zaprojektowany, by jak najefektywniej zorganizować pracę i obsługę klientów. Szef biura rachunkowego zarządza zadaniami w biurze rachunkowym, które może przypisywać do konkretnych pracowników lub kontrahentów. Istnieje też możliwość ustalania priorytetów zadań oraz terminu ich wykonania.

Raport pracochłonności pracowników biura

Dbając o optymalizację pracy w biurze rachunkowym przydatną funkcją są raporty pracochłonności. Dane znajdujące się w raporcie są pobierane automatycznie na podstawie wpisów księgowych z danego okresu. Szef biura rachunkowego ma możliwość skontrolowania pracochłonności dla wybranej firmy w podziale na miesiące, kwartały lub okresy roczne. Tym samym może zweryfikować faktyczne obciążenie pracowników oraz zaplanować w sposób optymalny dalszą pracę i wycenę usługi.

System uprawnień dla pracowników biura i klientów

System uprawnień dla pracowników biura pozwala na definiowanie dostępu do poszczególnych modułów programu oraz określenie możliwości dokonywanych działań przez wybranego użytkownika. Nadane dla danego pracownika uprawnienia (opiekun, księgowy, kadrowy) ustala i zmienia szef biura rachunkowego. Platforma pozwala także na definicję uprawnień dla klienta biura rachunkowego.

Brak limitu użytkowników systemu

Korzystając z oprogramowania wFirma dla biur rachunkowych nie ma limitu użytkowników systemu. Można dodać dowolną liczbę pracowników biura rachunkowego, którzy będą obsługiwać klientów. Dostęp do systemu i rodzaj uprawnień nadaje szef biura rachunkowego.

Dostosowanie widoku panelu głównego do potrzeb księgowego

Widok panelu głównego jest jednym z ważniejszych narzędzi usprawniających pracę w biurze rachunkowym. Użytkownik systemu może dostosować widok panelu głównego i funkcji według własnych potrzeb.
wFirma panel

Ważne terminy i kalendarz w biurze rachunkowym

Terminarz w systemie wFirma przypomina o terminach płatności zobowiązań czy wpływu należności od klientów. W terminarzu znajdują się daty uzupełnione o terminy zapłaty składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy i deklaracji VAT. Do kalendarza można dodać zadania i przypomnienia o ważnych terminach lub spotkaniach. Terminarz można zintegrować z kalendarzem Google.

Zobacz pozostałe obszary:

Księgowość z OCR

Kadry, płace i ubezpieczenia

Rozliczanie podatków i składek ZUS

Zarządzanie biurem rachunkowym

Reklama biura rachunkowego

Panel klienta

Księga handlowa online

KSeF

Ile kosztuje wFirma?

Bez ograniczeń, bez ukrytych kosztów, bez konieczności dokupowania

  • Księga handlowa
  • Księgowość Podatkowa
  • OCR i automaty księgowe
  • Środki trwałe i WNIP
  • Masowy generator plików i deklaracji
  • Kadry, Płace i Ubezpieczenia ZUS
  • System wyceny zadań i fakturowania
  • Panel klienta z fakturowaniem
  • Zarządzanie zadaniami księgowych
  • Promocja biura w internecie

18

netto za miesiąc
za 1 Klienta

Godne zaufania

Z systemu wFirma korzysta ponad 1000 biur rachunkowych z terenu całej Polski. Razem obsługują przeszło 30 000 przedsiębiorców.

Wyższa efektywność, niższe koszty

OCR w połączeniu z samouczącą się sztuczną inteligencją automatycznie przetwarza i wprowadza dokumenty do systemu. Praca księgowego ogranicza się do merytorycznego sprawdzania zapisów i ich akceptacji lub poprawy. Ponadto nieograniczony dostęp do systemu online, bez limitu danych i użytkowników pozwala na optymalizację kosztów i bardziej efektywną pracę.

Przetestuj wFirmę dla Biur 
Rachunkowych