Rozliczanie podatków i ZUS
Możliwości aplikacji

Rozliczanie podatków i ZUS

Podatek dochodowy

Proste wyliczanie podatku dochodowego na podstawie zgromadzonych zapisów. Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy obejmuje opodatkowanie według skali podatkowej (zasady ogólne), podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • degresywny podatek dochodowy
 • liniowy podatek dochodowy
 • zryczałtowany podatek dochodowy

Wyliczanie zaliczek na podatek

Obowiązkowe miesięczne lub kwartalne zaliczki na podatek dochodowy za pracowników, zleceniobiorców lub wykonawców dzieła obliczane są na podstawie wygenerowanych w systemie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych. Wszystkie wyliczone zaliczki zostaną automatycznie wykazane w deklaracji rocznej.

Generowanie rocznych zeznań podatkowych

System umożliwia przygotowanie zeznań dla różnych form opodatkowania przedsiębiorców: PIT 36, PIT 36L, PIT 28 oraz deklaracji dla ich pracowników PIT 4R, PIT 8AR, PIT 11. Wygenerowane deklaracje rocznych zeznań podatkowych można wysłać z systemu bezpośrednio do urzędu skarbowego z opcją pobrania UPO.

Podatek VAT

Obsługa przedsiębiorców o statusie czynnego podatnika, nievatowców oraz zarejestrowanych do celów transakcji unijnych, z przygotowaniem odpowiednich deklaracji VAT. W systemie wygenerować można JPK_VAT, JPK_KPiR oraz JPK_MAG. Odpowiednie księgowanie do rejestru VAT zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną.
 • wyliczanie podatków miesięczne i kwartalne
 • generowanie JPK V7
 • wyliczanie struktury dla sprzedaży mieszanej

Integracja z Ministerstwem Finansów

Dzięki integracji z Ministerstwem Finansów z systemu wFirma wyślesz bezpośrednio deklaracje PIT, VAT, JPK. Funkcje systemowe umożliwiają eksport danych w postaci pliku XML wygenerowanych w systemie deklaracji do systemu e-Deklaracje MF. Możliwa jest również masowa wysyłka deklaracji przez biuro za pomocą podpisu kwalifikowanego oraz pobranie przez szefa biura lub opiekuna firmy UPO.

Pełna integracja z e-ZUS

Integracja umożliwia elektroniczną zbiorczą wysyłkę deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych klientów bezpośrednio do ZUS. Nasz system w pełni zastępuje oprogramowanie Płatnik ZUS.
wFirma panel

Integrator JPK V7 - cała sprzedaż w jednym pliku

Platforma wFirma dla biur rachunkowych posiada funkcję integratora JPK_V7. W sytuacji, gdy klient nie wystawia dokumentów sprzedaży bezpośrednio w systemie wFirma, wystarczy, że dostarczy do biura plik JPK_V7 zawierający faktury sprzedaży, ponieważ integrator JPK_V7 pozwala na scalenie częściowych JPK_V7.

Zobacz pozostałe obszary:

Księgowość z OCR

Kadry, płace i ubezpieczenia

Rozliczanie podatków i składek ZUS

Zarządzanie biurem rachunkowym

Reklama biura rachunkowego

Panel klienta

Księga handlowa online

KSeF

Ile kosztuje wFirma?

Bez ograniczeń, bez ukrytych kosztów, bez konieczności dokupowania

 • Księga handlowa
 • Księgowość Podatkowa
 • OCR i automaty księgowe
 • Środki trwałe i WNIP
 • Masowy generator plików i deklaracji
 • Kadry, Płace i Ubezpieczenia ZUS
 • System wyceny zadań i fakturowania
 • Panel klienta z fakturowaniem
 • Zarządzanie zadaniami księgowych
 • Promocja biura w internecie

18

netto za miesiąc
za 1 Klienta

Godne zaufania

Z systemu wFirma korzysta ponad 1000 biur rachunkowych z terenu całej Polski. Razem obsługują przeszło 30 000 przedsiębiorców.

Wyższa efektywność, niższe koszty

OCR w połączeniu z samouczącą się sztuczną inteligencją automatycznie przetwarza i wprowadza dokumenty do systemu. Praca księgowego ogranicza się do merytorycznego sprawdzania zapisów i ich akceptacji lub poprawy. Ponadto nieograniczony dostęp do systemu online, bez limitu danych i użytkowników pozwala na optymalizację kosztów i bardziej efektywną pracę.

Przetestuj wFirmę dla Biur 
Rachunkowych