Aktualizacja systemu - czerwiec 2023

Informujemy, że dnia 04 czerwca od godz. 5:00 do godz. 10:00 nastąpi aktualizacja systemu:

Aktualizacja związana jest z wdrożeniem nowych funkcji systemowych:

Księgowość online

System finansowo księgowy - pełna księgowość 

Kadry, płace i ubezpieczenia

  • Możliwość wydrukowania kwestionariusza osobowego oraz zapisanie go w dokumentach pracownika

  • Dodanie wyszukiwarki w zakładce Deklaracje

  • Wprowadzenie dedykowanego miejsca na wpisanie treści zapisu dotyczącego przeniesienia praw autorskich w umowie zlecenie

Wdrażamy pomysły naszych użytkowników:

  • Dodatkowe rubryki PPK pracownika i PPK płatnika w zakładce Listy płac

  • Możliwość wyeksportowania tabeli Grafiku do Excela

  • Opcja wydruku wyliczeń zaliczki za pracownika PIT-4R i PIT-8AR

Inne usprawnienia

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz