Wypowiedzenie umowy o pracę podczas świadczenia rehabilitacyjnego

Chorego pracownika, co do zasady, zwolnić nie można, ale nie jest tak, że pracujący może chorować w nieskończoność. Pracodawca nie ma do końca związanych rąk i wypowiedzenie umowy o pracę podczas świadczenia rehabilitacyjnego jest możliwe. Czy jednak zawsze? Wyjaśniamy!

Ile można chorować?

Długie zwolnienie lekarskie nie zawsze może być przyczyną zwolnienia pracownika. Co do zasady nie można bowiem zwolnić pracownika, który choruje. Pracownik może jednak przebywać na zasiłku chorobowym maksymalnie 182 dni, a jeśli po tym czasie jest nadal chory, powinien udać się na kontrolę i postarać o przyznanie świadczenia chorobowego

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne może zostać przyznane, jeśli pracownik:

  • wyczerpał okres pobierania zasiłku chorobowego oraz
  • jest nadal niezdolny do pracy oraz
  • dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne można otrzymać na okres przywrócenia zdolności do pracy, najdłużej na 12 miesięcy. Może ono być przyznane jednorazowo lub w częściach. Lekarz orzecznik ZUS wydaje orzeczenie o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego na komisji lekarskiej. 

Wypowiedzenie umowy o pracę podczas świadczenia rehabilitacyjnego 

Przebywanie na świadczeniu rehabilitacyjnym również gwarantuje ochronę pracownika przed zwolnieniem, ale jedynie przez 3 miesiące pobierania tego świadczenia. Dopiero po tym okresie pracodawca może zwolnić pracownika, w trybie określonym w art. 53 Kp (tj. bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej nieobecności w pracy). Co więcej w przypadku, gdy pracownik nie wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne, natomiast pozostaje niezdolny do pracy, można rozwiązać z nim umowę o pracę w trybie art. 53 Kodeksu pracy, jeżeli upłynął okres pobierania zasiłku chorobowego. 

Okres świadczenia rehabilitacyjnego nie chroni pracownika przed zwolnieniem.

Powyższe potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 r. (II PK 245/08), gdzie możemy przeczytać, że „nie można pozbawiać pracodawcy prawa do rozwiązania umowy o pracę po upływie łącznego okresu pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, jeżeli pracownik nie nabył prawa do świadczenia rehabilitacyjnego lub nie stawił się do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności (art. 53 § 3 k.p.). Jeżeli jednak pracownik wystąpił z wnioskiem o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, to ocena zgodności z prawem rozwiązania umowy o pracę w okresie między upływem okresu pobierania zasiłku chorobowego, a rozstrzygnięciem wniosku pracownika o świadczenie rehabilitacyjne zależy od treści rozstrzygnięcia tego wniosku”.

Wypowiedzenie umowy w systemie wFirma

W systemie wFirma.pl można dodać zakończenie umowy o pracę w zakładce KADRY » UMOWY zaznaczyć daną umowę oraz wybrać opcję DODAJ » ZAKOŃCZENIE. 

 

wypowiedzenie umowy o pracę podczas świadczenia rehabilitacyjnego

 

W zależności od rodzaju umowy oraz podstawy rozwiązania umowy, system może wymagać podania powodu ustania stosunku pracy lub wybrania okresu wypowiedzenia umowy. Wybrana podstawa rozwiązania umowy jest automatycznie wykazywana w świadectwie pracy.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn