Kwota wolna od podatku - wszystko co musisz wiedzieć

Kwota wolna od podatku jest stosowana w Polsce w rozliczeniach podatkowych. Czym dokładnie jest i kto może z niej skorzystać? Dowiesz się tego z artykułu!

Co to jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku jest to wartość, od której w rocznym rozliczeniu podatkowym nie trzeba dokonywać zapłaty podatku dochodowego. Kwota wolna od podatku obejmuje podatników PIT rozliczających się na formularzach PIT-37 lub PIT-36.

Formularz PIT-37 składają podatnicy uzyskujący przychody rozliczane za pośrednictwem płatników (pracodawców, zleceniodawców) na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Formularz PIT-36 jest dedykowany dla działalności gospodarczej.

Kwota wolna od podatku to roczny limit zarobków, do którego przekroczenia nie płaci się podatku!

Kwota wolna od podatku nie jest dostępna dla podatników:

 • rozliczających się podatkiem liniowym (formularz PIT-36L),
 • rozliczających się według karty podatkowej (formularz PIT-16),
 • rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (formularz PIT-28).

Podstawą do jej wyliczenia jest dochód podatnika, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania

Dochód płatnika — obliczamy go, odejmując od przychodów składki na ubezpieczenie społeczne i koszty uzyskania przychodów.

Ile wynosi w tym i w poprzednim roku?

Kwota wolna od podatku 2021 roku była degresywną kwota wolną od podatku. Oznaczało to, że im więcej zarabialiśmy, tym ta kwota była niższa. Dla osób:

 • o najmniejszych i raczej okazjonalnych dochodach wynosiła 8 000 zł, 
 • o rocznych dochodach między od 8 001 zł do 13 000 zł wynosiła 1 360 zł,
 • o rocznych dochodach między 13 000 zł a 85 528 zł wynosiła 3 091 zł, 
 • o dochodach powyżej 127 000 zł osiągnęła wartość 0 zł.

Kwota wolna od podatku 2022 roku nie jest już degresywna. Obecnie kwota wolna od podatku jest w wysokości 30 000 zł rocznie (2 500 zł miesięcznie) i dotyczy każdego. Oznacza, że podatku PIT nie zapłacą osoby, które w roku podatkowym osiągnęły łączny dochód nieprzekraczający tej kwoty. Opodatkowaniu podatkiem PIT podlega nadwyżka ponad 30 000 zł.

Celem podwyższenia kwoty wolnej od podatku było obniżenie należności podatkowych wobec osób o niskich lub średnich dochodach.

Jeśli w ciągu roku zarobiło się 30 000 złotych brutto lub mniej, to suma podatku wyniesie 0 złotych. Jeśli natomiast przekroczy się tę kwotę o chociażby złotówkę, wówczas podatek zostanie naliczony.

Kwota wolna od podatku 30 000 a kwota zmniejszająca podatek

Kwota wolna od podatku jest dostępna dla podatników rozliczających się skalą podatkową, w której obowiązują dwie stawki – 17 proc. oraz 32 proc:

 • I próg podatkowy: do 120 000 zł brutto, stawka podatku PIT w wysokości 12%,
 • II próg podatkowy: nadwyżka ponad kwotę 120 000 zł brutto jest opodatkowana stawką PIT w wysokości 32%.

Zwiększenie kwoty wolnej do 30 000 zł powoduje jednoczesny wzrost kwoty zmniejszającej podatek do 3 600 zł rocznie. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek wynika z tego, że jest to 12% z kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 x 12%. Miesięcznie kwota zmniejszająca podatek wynosi 300 zł.

Zaliczka na podatek jest co miesiąc pomniejszana o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, pod warunkiem że pracownik złoży pracodawcy oświadczenie na formularzu PIT-2.

Systemy kadrowe takie jak wFirma Kadry i Płace pozwalają na wprowadzenie systemu informacji o tym czy u danej osoby stosować kwotę zmniejszającą podatek dzięki czemu podczas wyliczania wynagrodzeń zostaje zastosowana poprawna kwota (aktualnie jest to 300 zł miesięcznie).

Polski Ład kwota wolna od podatku do stycznia 2023 roku

Od stycznia 2023 roku będzie możliwe upoważnienie nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS-u) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca 3 600 zł). Oznacza to, że podatnik będzie mógł „dzielić” 1/12 kwoty zmniejszającej podatek maksymalnie na trzy kwoty i trzech płatników. Będzie dokonywał tego na oświadczeniu, które uprawnia płatnika do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek o 300 zł,
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek o 150 zł,
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek o 100 zł.

 Od 2022 roku zmieniła się kwota wolna od podatku. Zwiększenie kwoty wolnej do 30 000 zł spowodowało, że osoby najmniej zarabiające nie będą płacić podatku.

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz