Czy pracodawca może samodzielnie przeprowadzić szkolenie BHP?

Osoby zatrudniające tylko kilka osób często zastanawiają się, kto może przeprowadzać w ich firmie szkolenie BHP. Czy pracodawca może samodzielnie przeprowadzać wstępne szkolenia z dziedziny BHP? 

Szkolenie BHP w przepisach

Zgodnie z art. 237(3) § 2 Kodeksu pracy - pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz do prowadzenia okresowych szkoleń z tego zakresu. 

Natomiast szczegółowe zasady organizowania i przeprowadzania powyższych szkoleń określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z którym szkolenie BHP dzieli się na:

 • wstępne,
 • okresowe.

Szkolenie wstępne odbywa się przed dopuszczeniem pracownika do pracy i składa się z instruktażu:

 • ogólnego,
 • stanowiskowego.

Kto przeprowadza szkolenie BHP?

Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia instruktaż ogólny przeprowadza:

 • pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub
 • osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby, lub
 • pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub
 • pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu, a także aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż stanowiskowy zgodnie z § 11 rozporządzenia, przeprowadza:

 • wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub 
 • sam pracodawca, jeżeli posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Przepisy pozwalają, aby szkolenia wstępne ogólne i stanowiskowe dla pracowników przeprowadzał pracodawca, który sam wykonuje zadania służby BHP:

 • posiada ukończone 64-godzinne szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP oraz 
 • zatrudnia nie więcej niż 10 pracowników, albo nie więcej niż 20 pracowników, o ile jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka.

[alert-info]Szkolenie BHP może przeprowadzać pracodawca, o ile dysponuje zasobem wiedzy i umiejętności.[alert-info]

Karta szkolenia wstępnego BHP

Potwierdzeniem odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest karta szkolenia wstępnego BHP. Wypełnia się ją również, w sytuacji gdy to pracodawca przeprowadza szkolenie BHP. System wFirma pozwala na jej wydrukowanie razem z pozostałymi dokumentami niezbędnymi podczas procesu zatrudnienia. Wystarczy przejść do KADRY » PRACOWNICY » DRUKUJ » DOKUMENTY DO ZATRUDNIENIA.

 

szkolenie bhp

 

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, bez dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu przeprowadzane jest szkolenie BHP, które może przeprowadzić pracodawca.

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn