Mały ZUS plus w 2023 roku ile wynosi minimalna podstawa składek i jak ponownie zgłosić się do ulgi?

Składki ZUS co do zasady są obowiązkowe dla wszystkich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a w niektórych przypadkach dotyczą nawet wspólników spółek. Aby choć trochę ulżyć przedsiębiorcom, rząd wprowadza różnego rodzaju ulgi w opłacaniu tych danin. Jedną z ulg, która obowiązuje już od dobrych kilku lat w prawie przedsiębiorców, jest tak zwana ulga Mały ZUS plus

Od sierpnia hasło to jest często powtarzane, ponieważ rząd wprowadził możliwość wyjątkowego przedłużenia korzystania z tej ulgi przez kolejne 12 miesięcy prowadzenia działalności. Z drugiej strony, zmiana minimalnego wynagrodzenia, która obowiązuje od 1 lipca, która ma wpływ na wysokość składek preferencyjnych, spowodowała wątpliwości u osób opłacających minimalne składki, ale korzystając z ulgi Mały ZUS plus. Poniżej wyjaśniamy obydwie te kwestie.

Przedłużony mały ZUS plus

Przypomnijmy, że mały ZUS Plus to ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców, których przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyły 120 tys. zł w poprzednim roku kalendarzowym. Niższe składki można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności.

W 2023 roku pojawiły się propozycje na zmiany w Małym ZUSie Plus. Jedna z nich to wydłużenie okresu korzystania z ulgi o 12 miesięcy. Zmiana ta została wprowadzona do przepisów i obowiązuje od 1 sierpnia 2023 r.

Na czym polega ta zmiana? Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy, którzy w 2023 roku korzystali z Małego ZUS Plus, ale z powodu wykorzystania 36 miesięcy zarejestrowali się do tzw. Dużego ZUS, mogą ponownie zgłosić się do ulgi mały ZUS plus. Zgłoszenia do ulgi należy dokonać między sierpniem a grudniem 2023 r. Ulga przysługuje od miesiąca kolejnego po zarejestrowaniu przez kolejne 12 miesięcy.

Innymi słowy, zgłoszenia nie trzeba dokonywać do 31 sierpnia, można to zrobić później np. we wrześniu czy listopadzie i również przysługiwać będzie 12 dodatkowych miesięcy ulgi. Jeśli przedsiębiorca nie złoży jednak dokumentu do 31 grudnia 2023 roku, utraci prawo do przedłużenia ulgi.

Zapowiadana jest także inna zmiana w zakresie tej ulgi. Kolejna propozycja to całkowita likwidacja ograniczenia czasowego w korzystaniu z Małego ZUS Plus. Projektowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wprowadzenie tych zmian ma na celu wsparcie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkim zakresie. Dzięki temu będą oni mogli łatwiej i dłużej utrzymać swoje przedsiębiorstwa.

Czy zmiana minimalnego wynagrodzenia wpływa na podstawę małego ZUS plus?

Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku zmieniło się dwukrotnie. W okresie od stycznia do końca czerwca obowiązywała kwota 3 490 zł, natomiast od lipca do końca grudnia obowiązuje stawka 3 600 zł. Mimo że kwota ta dotyczy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, to ma ona wpływ także na wysokość składek części przedsiębiorców. Mowa tu o osobach, fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy korzystają z 24-miesięcznej ulgi opłacania składek preferencyjnych. Podstawę składek w tym okresie stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Tym samym, w związku ze zmianą kwoty minimalnego wynagrodzenia, od 1 lipca 2023 roku zmieniła się także podstawa preferencyjnych składek ZUS. 

Z kolei podstawa składek w okresie korzystania z ulgi mały ZUS plus ustalana jest na podstawie kwoty dochodu. Jednak podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2023 roku dla przedsiębiorców, którzy osiągnęli najniższe dochody w roku poprzednim, stanowi kwota nie niższa niż 1 047,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w styczniu 2023 roku). Maksymalną podstawę stanowi 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 4 161,00 zł.

Stąd też osoby, które opłacają składki w ramach małego ZUS plus, których podstawa wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia, przyjęły że podstawa ta zmieni się od 1 lipca.

W tym miejscu należy sięgnąć do źródła, czyli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

Art. 18c pkt. 2 Ustawa o SUS

Podstawa wymiaru składek, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Wyżej wskazany artykuł określa wprost, że podstawę składek ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia, obowiązujący w styczniu danego roku. Oznacza to, że podstawa ta nie ulega zmianie, nawet jeśli wynagrodzenie minimalne zmienia się w trakcie roku.
 
Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Księgowość onlone

Księgowość online wFirma

  • Generowanie i wysyłka JPK_VAT
  • Integracja z e-US i e-ZUS
  • Kontrola płatności
  • Automatyczne rozliczanie różnic kursowych
Rozpocznij 30 dni za darmo!
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn