Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - co warto wiedzieć?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest formą zakończenia stosunku pracy, która może zostać dokonana z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. W tym przypadku nie obowiązuje okres wypowiedzenia, a strony mogą ustalić dowolną datę rozwiązania umowy.

Elementy rozwiązania umowy za porozumieniem stron

Aby rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron, konieczne jest podpisanie przez obie strony porozumienia w tej sprawie. Porozumienie powinno zawierać następujące informacje:

  • datę i miejsce jego zawarcia,

  • dane identyfikacyjne pracownika i pracodawcy,

  • oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron,

  • datę rozwiązania umowy,

  • podpisy obu stron.

Przyjęcie rozwiązania umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest możliwe tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę. Odmowa zawarcia porozumienia może nastąpić w formie pisemnej lub ustnej. Jeśli pracodawca nie odpowie na propozycję pracownika, uważa się, że odrzuca ją.

W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron w formie pisemnej, pracodawca powinien odpisać na pismo pracownika, wyrażając zgodę lub odmowę. Jeśli nie odpowie, rozwiązanie umowy nie nastąpi w proponowanej dacie.

Odmowa zawarcia porozumienia nie oznacza, że pracownikowi zaczyna biec okres wypowiedzenia. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy pracownik w swojej propozycji zawrze informację, że w przypadku odmowy pismo staje się wypowiedzeniem umowy. W przeciwnym razie pracownik pozostaje zatrudniony i może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub zawrzeć porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem w systemie wFirma!

Korzystając z systemu wFirma w module Kadry można rozwiązać umowę z pracownikiem w dowolny sposób. W tym celu należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » zaznaczyć umowę, którą chcemy zakończyć » DODAJ » ZAKOŃCZENIE i wybrać sposób rozwiązania umowy.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

To bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ na podstawie wybranej formy zakończenia umowy, w dokumentach takich jak rozwiązanie/wypowiedzenie umowy, świadectwo pracy podstawiają się odpowiednie informacje.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Księgowość onlone

Księgowość online wFirma

  • Generowanie i wysyłka JPK_VAT
  • Integracja z e-US i e-ZUS
  • Kontrola płatności
  • Automatyczne rozliczanie różnic kursowych
Rozpocznij 30 dni za darmo!
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn