Całkowity koszt zatrudnienia pracownika, który ponosi przedsiębiorca

W momencie, gdy przedsiębiorstwo się rozwija, zatrudnienie nowych pracowników, którzy wspomogą pracę w firmie staje się konieczne. Przedsiębiorca, który decyduje się na poszerzenie zespołu powinien pamiętać, że koszty zatrudnienia nie ograniczają się tylko do wynagrodzenia dla pracownika. Ile wynosi więc całkowity koszt zatrudnienia pracownika i co się do niego wlicza? Przyjrzyjmy się najpopularniejszym formom zatrudnienia!

Rodzaj umowy a koszty zatrudnienia - umowa o pracę

Od rodzaju zawartej umowy zależeć będą całkowite koszty poniesione przez pracodawcę. W przypadku umowy o pracę przedsiębiorca zostaje obciążony składkami ZUS, jak i kosztami wynagrodzenia brutto. Przy umowie o pracę składki ZUS nie pokrywa jednak tylko pracodawca, składki zdrowotne oraz chorobowe zostaną potrącone z wynagrodzenia pracownika. 

kalkulator wynagrodzeń zgodny z Polskim Ładem dostępny jest tutaj.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku wzrośnie

Minimalne wynagrodzenie dla pracownika z każdym rokiem się powiększa. W 2022 roku z kwota wolna od podatku wzrosła z 2800 zł do 3100 zł brutto. W związku z tym wzrosną również inne koszty, które są związane z jego wynagrodzeniem. Pracodawca zatrudniając pracownika z wynagrodzeniem równym najniższej krajowej zapłaci, po obliczeniu wszystkich kosztów 3626,46 złotych. W porównaniu z kosztami zatrudnienia w roku poprzednim jest to o 253 zł więcej. 

Koszty zatrudnienia pracownika - umowa zlecenie 

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie nie może wynosić mniej niż minimalna stawka godzinowa, której wysokość w 2022 roku wzrosła i wynosi 19,70 złotych brutto. Pracodawca zatrudniając pracownika w oparciu o umowę zlecenie, tak jak w przypadku umowy o pracę  musi pokrywać koszty składek ZUS na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Społeczny oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Może być on jednak z tego obowiązku zwolniony w przypadku, gdy zdecyduje się zatrudnić studenta poniżej 26 roku życia lub pracownika, który opłaca składki z tytułu nawiązania innej umowy. 

Koszty zatrudnienia pracownika - umowa o dzieło

W przypadku umowy o dzieło nie odprowadzane są żadne składki na ubezpieczenia zleceniobiorcy, jedynym kosztem dla przedsiębiorcy jest wynagrodzenie dla pracownika. 

Jak sprawdzić koszty zatrudnienia pracownika?

Jeśli nie wiesz ile kosztować Cię będzie zatrudnienie pracownika w oparciu o poszczególne typy umów, możesz to sprawdzić w systemie wFirma, który posiada moduł do prowadzenia kadr i płac. 

O tym, jak to zrobić przeczytasz w artykule przygotowanym dla użytkowników systemu:

https://pomoc.wfirma.pl/-koszt-zatrudnienia-pracownika

 

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz