Zmiana wynagrodzenia lub zapisów w umowie - jakie dokumenty?

Bywają sytuacje, że zatrudnionemu pracownikowi zostaną zaproponowane nowe warunki płacy lub pracy. Zmiana wynagrodzenia lub zapisów w umowie wiąże się jednak z koniecznością modyfikacji umowy o pracę. Jak dokonać takiej zmiany?

Co można zmienić w umowie o pracę?

Zmiany w umowie o pracę mogą być związane zarówno z warunkami pracy, jak i z wynagrodzeniem. Zmiana wynagrodzenia lub zapisów w umowie może zostać dokonana poprzez aneks do umowy. Aneksem można zmieniać praktycznie wszystkie warunki zawartej umowy o pracę. Modyfikacje w takim wypadku mogą dotyczyć:

  • wynagrodzenia (w tym miejscu warto przypomnieć, iż nie może być ono niższe niż wynagrodzenie minimalne określone w odrębnych przepisach),
  • wymiaru czasu pracy,
  • stanowiska pracy. 

Co ciekawe pracownik ma prawo nie zgodzić się na zmiany wprowadzane do postanowień umowy o pracę, nawet wówczas, gdy są one dla niego korzystne. Przykładową sytuacją może być odmowa podpisania aneksu, który podwyższa wynagrodzenie, przez co pracownik będzie zobowiązany do płacenia wyższego podatku dochodowego.

Zmiana na niekorzyść co wtedy?

Aneks do umowy o pracę jest to tak naprawdę porozumieniem pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Na ogół jest on sporządzany, jeśli zaproponowane nowe warunki są korzystniejsze dla pracownika. Bywają jednak sytuacje, kiedy pracodawca ma w zamiarze, zaproponować gorsze warunki, wówczas może wręczyć pracownikowi tzw. wypowiedzenie zmieniające. Poprzez wypowiedzenie zmieniające pracodawca może dokonać zmian dotyczących:

  1. rodzaju pracy;
  2. miejsca wykonywania pracy;
  3. wynagrodzenia za pracę;
  4. wymiaru czasu pracy.

W razie odmowy, przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowę o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Podsumowując, jeśli pracownik nie zgodzi się na proponowane warunki, to spowoduje to rozwiązanie umowy wraz z zakończeniem okresu wypowiedzenia.

Aneks w systemie wFirma

Zmiana wynagrodzenia lub zapisów w umowie w systemie wFirma może zostać dokonana przez wygenerowanie w systemie aneksu do umowy o pracę, należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY zaznaczyć umowę, której warunki mają ulec zmianie, a następnie wybrać opcję DODAJ » DODAJ ANEKS.

 

zmiana wynagrodzenia lub zapisów w umowie

 

Po zapisaniu zmian pojawi się historia zmian warunków umowy. W tym miejscu można wydrukować wygenerowany aneks poprzez zaznaczenie aneksu i wybór opcji DRUKUJ. Aneks będzie gotowy do wręczenia go pracownikowi.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka