Przejście na umowę zlecenie po zakończeniu umowy o pracę u tego samego pracodawcy

Bywają sytuacje, że pracownik kończy w danej firmie umowę o pracę, a rozpoczyna zlecenie. Formalnie takie rozwiązanie jest możliwe, jednak w razie kontroli może zostać podważone. Dlaczego? Jak wygląda przejście na umowę zlecenie po zakończeniu umowy o pracę?

Zlecenie a stosunek pracy 

Jak stanowi kodeks pracy, zgodnie z art. 22 § 1 kp przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem

Umowę o pracę rozróżnia się od umowy cywilnoprawnej na postawie sposobu wykonywania pracy. Umowa cywilnoprawna nie może spełniać kryteriów stosunku pracy, którymi są przede wszystkim:

  • stałe miejsce i godziny pracy,
  • wykonywanie pracy w podporządkowaniu organizacyjnym i służbowym,
  • bezwzględny wymóg osobistego świadczenia pracy,
  • wykonywanie pracy za wynagrodzeniem i ciągłość świadczenia.

Przejście na umowę zlecenie po zakończeniu umowy o pracę

Zgodnie z art. 22 § 12 Kodeksu pracy, nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy. Oznacza to, iż jeśli praca wykonywana jest w warunkach typowych dla stosunku pracy, to pracodawca nie ma prawa nawiązać z pracownikiem umowy cywilnoprawnej. W świetle orzecznictwa zmiana podstawy zatrudnienia z pracowniczego na pozapracowniczy bez zmiany rodzaju pracy, jej natężenia i charakteru, nie jest w świetle prawa pracy właściwa i zwykle stanowi o pozorności zatrudnienia pozapracowniczego (art. 83 k.c.) lub o obejściu prawa (art. 58 k.c.) (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z 14 grudnia 2009 r., I PK 108/09, LEX nr 564760).

Zakaz zawierania umowy zlecenia?

Tak jak wspomniano na wstępie, zawarcie umowy zlecenia po zakończeniu umowy o pracę u danego pracodawcy może, ale nie musi, rodzić negatywnych konsekwencji. Przede wszystkim, jeśli już pracodawca decyduje się na taki krok, powinien pamiętać, że umowa zlecenie faktycznie powinna mieć charakterystykę umowy zlecenie, a nie tylko stwarzać pozory, że nią jest. Najważniejsze bowiem, aby nie zawierała cech umowy o pracę, np. stałe miejsce i godziny pracy czy też bezwzględny wymóg osobistego świadczenia pracy.

Umowa zlecenie w systemie wFirma

Dodawanie umowy zlecenie w programie odbywa się z poziomu zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA ZLECENIE. 

 

przejście na umowę zlecenie po zakończeniu umowy o pracę

Przy zawieraniu umów cywilnoprawnych przedsiębiorca musi pamiętać, że została wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców. System pilnuje, aby ten warunek został spełniony.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn