Wykup samochodu z leasingu i jego sprzedaż a Polski Ład

Wraz z początkiem 2022 roku i wejściem w życie Polskiego Ładu, polskich przedsiębiorców czeka wiele zmian. Jedną z nich są nowe regulacje dotyczące sprzedaży samochodu wykupionego prywatnie z leasingu. Wykup samochodu z leasingu - co się zmieni w tym zakresie?

Sprzedaż samochodu wykupionego prywatnie z leasingu a Polski Ład - przykłady

Do końca 2021 roku przedsiębiorca, który sprzedał samochód wykupiony z leasingu operacyjnego na cele prywatne był zobowiązany do wykazania przychodu z tego tytułu, pod warunkiem, że sprzedaż nastąpiła przed upływem 6 miesięcy od tego miesiąca, w którym samochód został wykupiony.

Obecnie w ramach ustawy “Polski Ład” zmienione zostały regulacje ustawy o PIT, które odnoszą się do przychodu uzyskanego ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu. Od 2022 roku taki przychód zostanie uznany za przychód z działalności gospodarczej, jeśl między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd zostanie wycofany z działalności i dniem jego sprzedaży nie upłynie 6 lat. Aby nie płacić podatku od dochodu ze sprzedaży w ramach działalności, przedsiębiorca musi przeczekać 6 lat od momentu wycofania samochodu z firmy. 

Nowe przepisy stosuje się do aut zakupionych po dniu 31.12.2021 roku.

 Przykład 1.

Pan Marcin prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której w maju 2019 roku wziął samochód w leasing operacyjny. W lutym 2021 roku Pan Marcin wykupił samochód do majątku prywatnego, jednak nie wprowadził go do firmy. Natomiast w styczniu 2022 roku sprzedał auto. Czy jest zobligowany do wykazania przychodu?

Nie, pan Marcin nie wykazuje przychodu z działalności, gdyż wykup z leasingu nastąpił na cele prywatne. Co ważne, nie wykazuje również przychodu ze zbycia rzeczy, bowiem od wykupu upłynęło ponad 6 miesięcy.

Przykład 2.

Pani Anna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której w styczniu 2020 roku wzięła samochód w leasing operacyjny. W lutym 2022 roku podjęła decyzję o wykupieniu samochodu i  nie wprowadzaniu go do firmy. W listopadzie 2022 roku pani Anna sprzedała samochód. Czy powinna wykazać przychód?

Tak, pani Anna powinna wykazać przychód z działalności od sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu, dlatego, że jego sprzedaż następuje przed upływem 6 lat od wycofania pojazdu z działalności.

Wykup samochodu z leasingu i sprzedaż bez podatku - czy to możliwe? 

Zmiany dotyczą kwestii sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu, czyli jego odpłatnego zbycia. Dlatego jeśli chcemy uniknąć opodatkowania, przedsiębiorca musi przeczekać 6 lat od momentu wycofania samochodu z firmy. Drugą możliwością jest przekazanie - obdarowanie takim samochodem osoby z rodziny. Wówczas po stronie przedsiębiorcy nie pojawi się obowiązek wykazania przychodu.

Księgowanie wykupu samochodu osobowego z leasingu w systemie wFirma

Korzystanie z samochodu na cele związane z działalnością

W systemie wFirma w łatwy sposób zaksięgujesz fakturę za wykup samochodu osobowego z leasingu. Jak to zrobić? Więcej informacji znajdziesz tutaj. Pojazd zostanie także ujęty w ewidencji środków trwałych, dlatego system automatycznie wygeneruje dokument OT.  Wydrukowany dokument należy przechowywać w dokumentacji firmowej wraz z kopią dokumentów potwierdzających wartość początkową środka trwałego.

Korzystanie z samochodu na cele prywatne i w działalności

Jeśli natomiast samochód został wykupiony z leasingu na cele prywatne, to może być wykorzystywany w działalności gospodarczej. Wówczas w pierwszej kolejności należy wprowadzić pojazd do systemu (nie do ewidencji środków trwałych). 

Księgowanie zakupu paliwa do pojazdu zostało opisane tutaj. W systemie zaksięgujesz także inne wydatki związane z użytkowaniem pojazdu. Jeżeli samochód wykupiony z leasingu do celów prywatnych przedsiębiorca zdecyduje się jednak wykorzystywać w ramach działalności, wówczas do kosztów firmy może zaliczyć jedynie 20% wartości poniesionych wydatków. 

 

 

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn