Obowiązkowe terminale płatnicze a Polski Ład

Od stycznia 2022 roku Polski Ład wprowadził kolejne zmiany dla określonej grupy sprzedawców dotyczące obowiązku udostępnienia płatności bezgotówkowej poprzez terminal płatniczy. Obowiązkowe terminale płatnicze - prawda i mity. Od kiedy rozporządzenie będzie obowiązywać przedsiębiorców? Odpowiadamy w artykule!

Kto jest zobowiązany do posiadania terminala płatniczego?

Według  art. 19a ustawy – Prawo przedsiębiorców: przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych.

Narzędziem płatniczym, wymienionym wyżej, może być terminal płatniczy, płatność blikiem czy przelew. Przepis zaczyna obowiązywać z dniem 1 stycznia 2022 roku tych przedsiębiorców, którzy ewidencjonują sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy pomocy kasy fiskalnej. 

Wyjątkiem od powyższego obowiązku są ci przedsiębiorcy, którzy nie mają obowiązku  prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych (zgodnie z ustawą VAT).

Jak wygląda integracja kasy fiskalnej z terminalem płatniczym? 

Podstawą prawną obowiązku synchronizacji kasy fiskalnej z terminalem, który wchodzi w życie w dniu  1 lipca 2022 roku, jest art. 19a ust. 3 ustawy – Prawo przedsiębiorców. W przepisie tym czytamy, że przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących.

Skutki naruszenia obowiązku posiadania terminala płatniczego

W związku z naruszeniem obowiązku posiadania terminali płatniczych czy braku ich synchronizacji z kasą fiskalną, Polski Ład przewiduje kilka istotnych sankcji, opisanych poniżej.

  1. Podatnik, który nie zapewni synchronizacji, będzie obciążony karą pieniężną w wysokości 5000 zł, podstawą dla którego jest treść art. 111 ust. 6kb ustawy VAT.
  2. Podatnikowi nie przysługuje  zwrot różnicy podatku naliczonego w terminie przyspieszonym, czyli 25 dni, za okres rozliczeniowy, w przypadku, gdy nie zapewnił on możliwości dokonywania płatności bezgotówkowej. Podstawą prawną dla tej sankcji jest  art. 87 ust. 6c ustawy VAT.
  3. Podatnik, który nie zapewni możliwości dokonywania zapłaty bezgotówkowo w określonym terminie, utracą prawo do składania i rozliczania kwartalnych deklaracji VAT. Również podatnicy, wobec których stwierdzono naruszenie obowiązku i którzy już rozliczają się w sposób kwartalny, będą zmuszeni do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne.

Na zakończenie, podsumujmy  główne wnioski dotyczące obowiązkowych terminali płatniczych w 2022 roku. Po pierwsze, obowiązek udostępniania płatności bezgotówkowych dotyczy wyłącznie tych podatników, którzy są zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Po drugie, przepis ten wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku, a konieczność  synchronizacji kasy z terminalem będzie obowiązywać od dnia 1 lipca 2022 roku. Po trzecie, należy pamiętać, że naruszenie opisanego obowiązku będzie wiązać się z określonymi skutkami podatkowymi.

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska