Czy kontrakt traktowany jest jako umowa zlecenie?

Zatrudnienie na kontrakt stało się popularne, coraz więcej osób wybiera taką formę zatrudnienia. Czym jest i czy jest to umowa zlecenie? Jak ją rozliczać?

Czym jest kontrakt?

Ani przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani Kodeks cywilny nie normują pojęcia kontrakt menedżerski. Umowę taką zalicza się do umów nienazwanych, zawieranych w ramach swobody umów.  Czyli zawierając kontrakt, strony mogą swobodnie formułować łączący je stosunek. Oznacza to, że w przypadku kontaktu można zdecydować się na zupełnie inne zasady rozliczenia niż w przypadku umowy o pracę.

Przyjmuje się, że pracownik kontraktowy może być:

  • osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (wtedy jest to tzw. B2B);
  • osobą fizyczną nieprowadzącą działalności, która jest zatrudniona na tzw. kontrakt menedżerski.

Czy kontrakt to inaczej umowa zlecenie?

Umowa kontraktowa łączy w sobie cechy umowy o pracę z umową zleceniem. Osoba, pracująca na kontrakcie, nie ma etatu, ale swoiste szefostwo zapewnia jej stałe zatrudnienie.

W związku, z tym że w prawie nie istnieje definicja umowy kontraktowej, dlatego przyjmuje się, że umowa taka działa tak jak umowa zlecenie. 

Jak rozliczany jest kontrakt?

Osoba na kontrakcie podlega ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach, jakie zostały określone w odniesieniu do zleceniobiorców. Czyli podlega obowiązkowo:

  • ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu
  • ubezpieczeniu zdrowotnemu. 

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, a przystąpienie do niego może nastąpić tylko wtedy, na wniosek ubezpieczonego.

Dochody uzyskane z kontraktu menedżerskiego są opodatkowane jako dochody z działalności wykonywanej osobiście. Przepisy ustawy o PIT dają menedżerom z kontraktem menedżerskim możliwość uwzględniania jedynie zryczałtowanych kosztów takich same, jak w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę. 

Na wFirmie rozliczysz kontrakt menedżerski!

Kontrakt w systemie można dodać z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY. Po zaznaczeniu pracownika należy nakierować kursor na opcję WYSTAW i wybrać opcję UMOWĘ » KONTRAKT MENEDŻERSKI.

 

kontrakt

 

kontrakt

 

Kontrakt menedżerski rozliczony w systemie jest na podstawie listy płac, którą należy wygenerować w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » DODAJ.

Szczegółowo został to opisane: Jak rozliczyć kontrakt menedżerski na wFirma.pl?

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz