Najem prywatny 2022 - formy opodatkowania

Jednym z wielu założeń Polskiego Ładu było ujednolicenie opodatkowania najmu prywatnego. Od 2022 roku jedyną dostępną formą opodatkowania w przypadku najmu prowadzonego przez osoby prywatne jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wyjątek stanowi kontynuacja rozliczania takiego najmu, ponieważ w tym przypadku podatnicy do końca 2022 roku mogą stosować opodatkowanie skalą podatkową. 

Najem prywatny na ryczałcie 

Opodatkowanie najmu, bez względu na to, czy jest on świadczony w ramach działalności, czy poza nią, objęte jest:

  • 8,5% stawką podatku dla przychodów do limitu 100 000 zł;
  • 12,5% stawką podatku dla przychodów stanowiących nadwyżkę nad limit 100 000 zł.

Co ważne, od 2022 roku przychody z tytułu:

  • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze
  • oraz dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej

– które nie są uzyskiwane w działalności gospodarczej opodatkowuje się na zasadach ryczałtu. Dotyczy to wszystkich składników majątku. 

Decydując się na najem prywatny, do limitu przychodów nie zalicza się przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od stosowanej formy opodatkowania.

Jak wspomniane było we wstępie, podatnik rozliczający najem prywatny na zasadach ogólnych w 2022 roku ma możliwość, by nadal stosować tę formę opodatkowania. Do zmian będzie zobowiązany od 1 stycznia 2023 roku. 

Najem prywatny pomimo zmian wynikających z Polskiego Ładu, nadal jest zwolniony z opłacania składki zdrowotnej oraz składek społecznych.

Najem prywatny - czy należy zgłosić opodatkowanie na zasadach ryczałtu?

Brak obowiązku zgłoszeniowego do urzędu skarbowego faktu opodatkowania najmu prywatnego nie ulegnie zmianie w 2022 roku. Aby rozliczać się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wystarczy opłacić podatek dochodowy do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu (lub kwartale), w którym uzyskano przychód.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz