Zmiana formy opodatkowania przez przedsiębiorcę w roku podatkowym

Przedsiębiorca zakładając działalność wybiera formę opodatkowania, która będzie obowiązywała w odniesieniu do dochodów osiąganych w ciągu roku. Forma opodatkowania wybrana raz, nie jest jednak wiążąca przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiana formy opodatkowania jest możliwa w kolejnych latach. 

W jaki sposób zmienić formę opodatkowania?

Aby zmienić formę opodatkowania należy dokonać aktualizacji formularza CEIDG-1 lub złożyć pisemny wniosek lub oświadczenie o wyborze innej formy opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca, który w nowym roku podatkowym będzie kontynuować działalność na dotychczasowych zasadach opodatkowania, nie musi składać żadnych oświadczeń ani wniosków w urzędzie skarbowym. Pierwotny wybór formy opodatkowania stosowany jest przez kolejne lata prowadzenia działalności, chyba, że zostaną przekroczone limity, które spowodują utratę możliwości rozliczania podatku wybraną formą. 

Wynika to z tego, że nie każdy przedsiębiorca może korzystać z każdej formy opodatkowania. Istnieją ograniczenia w zakresie rozliczania się na podstawie ryczałtu od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. Co ważne, od 2022 roku podatnicy nie mogą zmienić formy opodatkowania na kartę podatkową. 

W jakim terminie należy zgłosić zmianę formy opodatkowania?

Podatnik, który wcześniej rozliczał się na zasadach ogólnych może dokonać zmiany formy opodatkowania na poniższe:

  • podatek liniowy (stawka 19%) lub ryczałt, co należy zgłosić w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego;
  • na inne formy opodatkowania - w terminie do 20 stycznia, jeżeli w poprzednim roku formą opodatkowania była karta podatkowa.

Jak zmienić formę opodatkowania w systemie wFirma?

Przedsiębiorca chcąc zmienić formę opodatkowania w systemie wFirma.pl może dokonać tego po rozliczeniu ostatniego okresu rozliczeniowego, czyli w zależności od obecnej formy opodatkowania - w grudniu lub w 4 kwartale. Zmianę formy opodatkowania w systemie wFirma dokonuje się poprzez moduł Ustawienia, Podatki, Podatek Dochodowy. Więcej informacji o tym jak zmienić formę opodatkowania można znaleźć tutaj: https://pomoc.wfirma.pl/-zmiana-formy-opodatkowania-w-wfirma-pl 

Nawet jeśli zmienimy formę opodatkowania, to na podstawie zaliczek system będzie pamiętać formę opodatkowania za rok poprzedni i umożliwi złożenie zeznania rocznego w tej formie w systemie. 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka