Roczna składka zdrowotna - jak rozliczyć w systemie wFirma?

Oprócz comiesięcznych obowiązków względem ZUS-u, w zakresie ustalania wartości składek przedsiębiorcy są zobligowani do ustalenia, ile wynosi roczna składka zdrowotna. W jakim terminie powinni tego dokonać oraz na jakich zasadach?

Kiedy dokonać rocznego rozliczenia?

Roczna składka zdrowotna powinna być rozliczona w deklaracji składanej za miesiąc, w którym upływa termin na złożenie zeznania rocznego. Oznacza to, że roczne rozliczenie składki zdrowotnej należy wykazać w DRA za kwiecień, którą przekazuje się do 20 maja (w 2023 roku ten termin wypada w sobotę, dlatego termin wysłania tej deklaracji wydłuża się do 22 maja).

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA oraz raport imienny ZUS RCA zostaną dostosowane do tego rozliczenia.

Kogo dotyczy roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

Rocznego rozliczenia składki zdrowotnej będą musieli dokonać przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim jako formę opodatkowania wybrali:

  • skalę podatkową, 
  • podatek liniowy, 
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

Nie dotyczy to podmiotów płacących podatek w formie karty podatkowej, właścicieli jednoosobowych spółek z o.o. czy spółek komandytowych.

Roczna składka zdrowotna a zasady ogólne

Aby ustalić roczną składkę zdrowotną przy opodatkowaniu skalą podatkową oraz podatkiem liniowym konieczne jest przemnożenie rocznego dochodu przez stawkę procentową, która wynosi odpowiednio:

  • 4,9% dla podatku liniowego,
  • 9% dla skali podatkowej.

Istotne jest tu, że przepisy traktują o minimalnej podstawie składki zdrowotnej. Jeżeli dochód jest niższy od 12-krotności minimalnego wynagrodzenia, wówczas należy opłacić składkę od minimalnej kwoty. 

Roczna składka zdrowotna a opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Rozliczenie składki zdrowotnej w przypadku osób korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest o wiele prostsze niż przy skali podatkowej, czy podatku liniowym. Tu wysokość składki zależna jest od kwoty rocznego dochodu.

Roczny przychód

Podstawa naliczenia stawki zdrowotnej

Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej

Do 60 000,00 zł

3 732,62 zł

(6 221,04 zł × 60%)

335,94 zł

(3 732,62 zł × 9%)

Do 300 000,00 zł

6 221,04 zł

(6 221,04 zł × 100%)

559,89 zł

(6 221,04 zł × 9%)

Powyżej 300 000,00 zł

11 197,87 zł

(6 221,04 zł × 180%)

1 007,81 zł

(11 197,87 zł × 9%)

Nadpłata czy niedopłata?

Po dokonaniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej mogą wyjść nadpłaty lub niedopłaty. W przypadku, gdy okaże się, że przedsiębiorca wpłacił w ciągu roku za niską kwotę, wówczas dopłaty powinien dokonać do 20 maja. Natomiast jeśli z obliczeń ostatecznie wyniknie nadpłata, to przedsiębiorca może:

  • wnioskować o zwrot nadmiarowej wpłaty na swoje konto bankowe,
  • przeznaczyć nadpłatę na przyszłe należności.

Jak wykonać rozliczenie składki zdrowotnej w systemie wFirma.pl?

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej jest obowiązkowe i warto skorzystać z dedykowanych rozwiązań. W systemie wFirma.pl planowane jest wprowadzenie automatycznego rozliczenia rocznej składki zdrowotnej. Nastąpi to, gdy ZUS udostępni nowe druki DRA, w których wskazane zostanie, jakie dokładnie parametry mają się pojawić w zaktualizowanych deklaracjach. Rozliczenia rocznego będzie dokonywać się podczas generowania DRA za kwiecień.

 roczna składka zdrowotna

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn