Autozapis PPK - na czym polega i jakie obowiązki nakłada na pracodawców?

W 2023 roku ma miejsce pierwszy autozapis PPK. Na czym polega? Czy wszyscy pracownicy zostaną automatycznie zarejestrowania do PPK?

Autozapis PPK

Pierwszy autozapis PPK będzie ma miejsce w 2023 roku, a kolejne: w 2027 roku, w 2031 roku itd. Termin ponownego autozapisu jest taki sam dla wszystkich podmiotów zatrudniających, niezależnie od tego, kiedy miało u nich miejsce wdrożenie PPK.

Autozapis stosowany jest do osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Nie obejmuje to ubezpieczonych, którzy przed 1 kwietnia 2023 roku ukończyli 55. rok życia. Takie osoby pracodawca może zapisać do PPK wyłącznie na ich wniosek. Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 roku ukończą 70 lat, nie będą mogły zostać uczestnikami programu.

Do 28 lutego 2023 roku pracodawcy mają obowiązek poinformować zatrudnionych, że zostaną zapisani do PPK, a co ważne – należy ich także powiadomić o możliwości rezygnacji z takiej formy oszczędzania.

Comiesięczne formalności związane z PPK

Jeśli pracownicy są  zapisania do PPK wówczas pracodawcę czeka szereg dodatkowych obowiązków:

  • Ustawa o PPK wskazuje maksymalny termin na przekazanie wpłat instytucji finansowej. Należy to uczynić do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one obliczone i pobrane. 
  • Poza przekazywaniem środków na rachunek bankowy instytucji finansowej pracodawca ma obowiązek przesyłania dodatkowych informacji o wpłatach.
  • Wpłaty finansowane przez pracodawcę należy wykazywać w miesięcznych raportach imiennych ZUS RCA w bloku IV B. (Zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne) w pozycji 28. Powinna ona zostać wykazana w imiennym raporcie ZUS RCA za miesiąc, w którym nastąpiło jej przekazanie.

PPK koszt pracodawcy

Wpłaty PPK w części finansowanej przez podmiot zatrudniający stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, jednak pod warunkiem, że zostaną odprowadzone w terminie (do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone). Natomiast jeśli nie opłaci się ich na czas, wówczas stanowią koszt uzyskania przychodów pracodawcy w miesiącu, w którym zostanie dokonana wpłata środków na PPK do instytucji finansowej.

wFirma.pl ułatwia rozliczanie PPK

wFirma.pl pomaga w wyliczeniu opłat do PPK i pozwala na stworzenie pliku, który należy przekazać do instytucji finansowej. W tym celu należy przejść do zakładki START » PPK » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJE. Większość instytucji finansowych pozwala na import specjalnie przygotowanych plików w formacie XML. Utworzenie takiego pliku możliwe poprzez: START » PPK » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » kliknięcie na deklaracje. W otwartym oknie należy kliknąć na Pobierz XML.

 

autozapis ppk

 

Dzięki temu zostanie utworzony plik, który można zaimportować do programu instytucji finansowej.

Dodatkowo system wFirma.pl podczas generowania deklaracji rozliczeniowej START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ automatycznie uzupełni informacje, na temat wpłat PPK na raporcie imiennym RCA.

Autozapis PPK sprawi, że większa ilość osób będzie oszczędzać w tym formacie. Tym samym większa ilość pracodawców będzie musiała pamiętać o comiesięcznych formalnościach związanych z PPK.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka