Odliczenie składki zdrowotnej ZUS w 2022 roku

Na skutek zmian, jakie wprowadził Polski Ład 2.0 możliwe jest ponowne odliczenie składki zdrowotnej. Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą jednak odliczyć zapłaconą składkę zdrowotną. Sprawdź, czy jesteś w gronie przedsiębiorców, dla których możliwe jest odliczenie składki ZUS

Wysokość składki ZUS 2022 

Od 2022 roku wprowadzone zmiany na skutek Polskiego Ładu zmieniły sposób naliczenia składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność. Obecnie wysokość składki zdrowotnej zależy m.in. od formy opodatkowania działalności gospodarczej.

 

 

Wysokość składki zdrowotnej

Zasady ogólne

9% uzyskanego dochodu z działalności (wysokość składki nie może być niższa niż 270,90 zł).

Podatek liniowy

4,9% uzyskanego dochodu z działalności (wysokość składki nie może być niższa niż 270,90 zł).

Ryczałt

podstawą do obliczania składki zdrowotnej jest uzyskany przychód w działalności:

  • do 60 000 zł miesięczna składka wynosi 335,94 zł,
  • powyżej 60 000 zł do 300 000 zł miesięczna składka wynosi 559,89 zł,
  • powyżej 300 000 miesięczna składka wynosi 1007,81 zł.

Karta podatkowa

9% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku 3010 zł), wówczas miesięczna składka wynosi 270,90 zł.

 

Przypominamy, że zmiany w zakresie Polskiego Ładu wprowadzone od stycznia 2022 roku uniemożliwiły także odliczenie składki zdrowotnej dla wszystkich przedsiębiorców.

 

Powyższe, w zakresie odliczenia składki zdrowotnej uległo jednak zmianie od lipca 2022 roku, czyli z chwilą wejścia w życie Polskiego Ładu 2.0. Wprowadzone zmiany przywracają odliczenie składki zdrowotnej, ale tylko dla niektórych przedsiębiorców.

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku

Odliczenie składki zdrowotnej wprowadzone wraz z nowelizacją reformy rządowej Polski Ład 2.0, możliwe jest już w rozliczeniu za czerwiec 2022 lub II kwartał 2022 - w zależności od sposobu opłacania zaliczki na podatek dochodowy.

Z odliczenia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy opodatkowani są:

  • podatkiem liniowym,
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • oraz kartą podatkową.

 

Odliczenie składki zdrowotnej nie jest zatem możliwe dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, niemniej dla tych przedsiębiorców została obniżona stawka podatku w I progu podatkowym z 17% na 12% również od rozliczenia podatku za czerwiec 2022 lub II kwartał 2022.

 

Możliwość odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej podlega jednak limitowi, który został ustalony odrębnie zgodnie z daną formą opodatkowania.

 

Forma opodatkowania 

Sposób odliczenia składki zdrowotnej

Limit odliczenia

podatek liniowy

odliczenie od dochodu (bezpośrednio w zaliczce lub jako koszt w KPiR)

8700 zł w skali danego roku podatkowego

ryczałt

odliczenie od przychodu

50% zapłaconej składki zdrowotnej w danym roku podatkowym

karta podatkowa

odliczenie od podatku

19% zapłaconej składki zdrowotnej w danym roku podatkowym

 

Odliczenie składki zdrowotnej 2022 w systemie wFirma

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym lub ryczałtem mogą bez dodatkowych opłat generować deklaracje ZUS DRA oraz wyliczać zaliczki na podatek, w których nastąpi automatyczne odliczenie składki ZUS zgodnie z obowiązującym limitem.

Rozliczenie deklaracji ZUS DRA

W celu automatycznego odliczenia składki zdrowotnej należy zweryfikować czy deklaracje ZUS DRA wygenerowane w systemie są rozliczone. Rozliczenia deklaracji ZUS DRA dokonuje się w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE. W celu rozliczenia deklaracji należy ją zaznaczyć wybierając opcję ZAPŁAĆ » ROZLICZ.

 

 

W oknie, które się pojawi należy wprowadzić datę faktycznej zapłaty składek. Po dodaniu płatności pojawi się okno z informacją o rozliczeniu deklaracji.

Rozliczenie deklaracji przy opodatkowaniu podatkiem liniowym

  

Rozliczenie deklaracji przy opodatkowaniu ryczałtem 

 

Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy

W celu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy należy przejść do START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. W oknie, które się pojawi należy wybrać okres za który wyliczona jest zaliczka.

Wyliczenie podatku przy opodatkowaniu podatkiem liniowym

Wyliczenie podatku przy opodatkowaniu ryczałtem

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska